Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 130 (mei 2024)
Met zijn gedicht ‘Geborgen in de
liefde’ sluit Arnold van der Leer
prachtig aan bij het verhaal in het
vorige nummer van Joy, die vertelde
dat ze zich in onze kerk ‘veilig’
voelde. Het thema ‘geborgenheid’
ligt in het verlengde van veiligheid.
Het geeft aan wie of wat ons die
veiligheid schenkt.
In zijn overdenking bekijkt ds. Kees Hollemans op de hem bekende manier het
thema eerst van enige afstand, om vervolgens tot de kern te komen. Je voelt je
geborgen als je bij een ander kunt schuilen en als je elkaars naam leert kennen.
Naast het thema ‘geborgenheid’ wordt er in dit nummer ook aandacht besteed
aan Pinksteren en aan bevrijding en vrede.
De paasdienst was dit jaar een onvergetelijk feest. De bezoekers van de kerk
werden buiten opgewacht door een paar blazers van het Leger des Heils. Zij
speelden bekende paasliederen die uit volle borst werden meegezongen door
de toehoorders.
Binnen werden de kerkgangers vergast op de blijde klanken van fanfare De Harpe
Davids. De inhoud van de paasdienst wordt in dit nummer uitgebreid beschreven.
Met Pasen kunnen we de ultieme geborgenheid ervaren door de opstanding
van onze Heer. Het is goed om bij alle onveiligheid die alom in onze
wereld heerst te weten dat Jezus de dood en het lijden uiteindelijk heeft overwonnen.
In de paasdienst werd voor het eerst aandacht besteed aan de dopelingen en de
belijdeniscatechisanten van de afgelopen jaren. Een foto met drie kaarsen en
twee rozen die na afloop bleven liggen, zijn hiervan de stille getuigen.
Met Pasen worden de paaskaarsen van de drie kerken uitgereikt aan gemeenteleden
die zich in hun wijk verdienstelijk hebben gemaakt. Ook hieraan wordt in
dit nummer aandacht geschonken.
Maar aan het feest van Pasen gaat de week vooraf waarin Zijn lijden wordt herdacht.
Als we dat tot ons laten doordringen dan worden we stil in deze Stille
Week. We laten op Goede Vrijdag de diepte van het lijden van de Heer over ons
komen en mogen weten dat Hij bij teleurstellingen en onze eigen pijn, ziekte en
lijden ons niet in de steek laat.
De foto op de voorpagina laat ons een vredig weiland zien, afgesloten door een
hek. Het lijkt symbolisch. Om de ‘grazige weiden’ die ons beloofd zijn te bereiken,
moeten er eerst hindernissen worden overwonnen. Het hek moet open.
Een bijzondere gebeurtenis vond plaats op 23 maart. Er was een reünie georganiseerd
voor iedereen die betrokken was bij de wijk Landgraaf, voorheen de
Oude Mijnstreek. Liefst 60 personen gaven acte de présence. Op de achterpagina
zien we een collage die onze fotograaf Erik heeft gemaakt van deze feestelijke
bijeenkomst.
Wij volgen, via de verslaggeving van pastor Rob Pauls, wat de invloed van de
Rooms-Katholieke Bisschoppelijke synode tot nu toe op het parochieleven van
de St.Andreas is geweest. Het is inspirerend te lezen welke initiatieven deze
synode daar al tot gevolg heeft gehad.
In de verschillende gedichten worden de thema’s van dit kerkblad op poëtische
wijze vorm gegeven.
We kunnen een derde aflevering lezen over het onderwerp ‘antisemitisme’, er
komt een bezoeker van ‘Kom op de soep’ aan het woord, kortom: er is weer veel
interessants in dit nummer te lezen.

terug
 
 
 
 

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
Zangdienst

 
meer details

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.