Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 76 (december/januari)

Dit nummer staat in het teken van het komende Kerstfeest. Voor ons zien we de vertederende beelden van een schattig kindje in de kribbe, van welluidende kerstklokken en van prachtige kersttakken. Het lijkt wel of de hemelse vrede voor een ogenblik werkelijk op aarde is neergedaald. Maar de aarde kent ook een harde kant. De ‘herdertjes’ waarover wij zingen, waren in werkelijkheid rauwe klanten aan de zelfkant van de maatschappij. Zij redden weliswaar met veel liefde hun verdwaalde schapen, maar ze waren ook in staat leeuwen en beren te verjagen. Ds. Hollemans wijst er in zijn  aankondiging van de dienst van 6 januari op dat de wijzen zich lieten leiden door een hemelse ster, maar dat 
 de wrede Herodes, die zichzelf ook een ster vond, daarna opdracht gaf tot de kindermoord in Bethlehem. In zo’n wereld leven wij: God geeft de mens - die 
 immers naar zijn beeld geschapen is - het vermogen tot het bedrijven van 
 gerechtigheid, maar de kwade machten in en rond onszelf zijn nog lang niet overwonnen. We zijn blij dat de meditatie deze keer verzorgd wordt door een gemeentelid. Erik Bastiaan-Net laat zien dat er in onze gemeenschap onvermoede talenten schuilen. We mogen ook blij zijn met het drietal kerstervaringen dat door gemeenteleden met ons wordt gedeeld. Bij alle activiteiten die rond Kerst en de jaarwisseling plaatsvinden, vragen we opnieuw uw aandacht voor de Top2000-viering. Daarin blijkt hoezeer ‘kerk’ en ‘wereld’ elkaar aanvullen. Buiten de kerk is er ook vaak voldoende aandacht voor thema’s als vrede, naastenliefde en gerechtigheid. Ouderen en jongeren komen aan hun trekken in de Advents-Kerstviering en de kerstvieringen voor de jeugd. Laten wij vooral niet vergeten ons aandeel te leveren aan het Adventsproject. Kinderen dreigen in deze vaak onrechtvaardige maatschappij ‘het kind van de rekening’ te worden. Daarom wordt uw speciale aandacht gevraagd voor het project ‘kinderen in de knel’. In het interview met ds. Anco van der Vorm blijkt dat de geestelijke verzorging buiten ons blikveld dreigt te verdwijnen. Anco ‘schaakt op twee borden tegelijk’, maar hij wil kerk en werk dichter bij elkaar brengen. Als dit nummer van Drieluik uitkomt, ligt de Eeuwigheidszondag achter ons. De lange lijst van namen van hen die ons het afgelopen jaar ontvielen zal ons niet onberoerd laten. Het is een troost dat zij in een betere wereld zijn  binnengegaan, maar het gemis blijft schrijnen. Ds. Sophie Bloemert neemt ons mee naar de gewijde plaats Lourdes, niet als toerist, maar als een betrokkene die zich openstelt voor speciale ervaringen. Maria staat daarbij in het middelpunt. Nu het Classicaal College een solvabiliteitsverklaring heeft afgegeven kan er gestart worden met het beroepingswerk. We zullen u van de voortgang zo goed mogelijk op de hoogte houden en wensen de beroepingscommissie veel wijsheid toe voor het maken van de juiste keuze. Enkele gemeenteleden bezochten het pelgrimsoord Santiago de Compostela. Zowel te voet als op de fiets is dat een enorme uitdaging. Ook hun bevindingen kunt u in dit nummer lezen. Tenslotte vragen we uw aandacht voor de Actie Kerkbalans. Weliswaar kreeg onze kerk een Solvabiliteitsverklaring waardoor we in staat worden gesteld een predikant en een kerkelijk werker aan te stellen, maar daarbij wordt wel zorg uitgesproken over de financiële mogelijkheden in de toekomst. Het werk in de kerk gaat verder en onze verantwoordelijkheid is groot. We wensen u fijne feestdagen en veel heil en zegen in het nieuwe jaar.


 

terug
 
 
 
 

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 20-01-2019 om 10.00 uur
meer details

De Ark
datum en tijdstip 20-01-2019 om 10.00 uur
meer details

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 20-01-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.