Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 96 (december/januari 2020/2021Het thema van dit nummer is: ‘op
naar het licht’. Daar zit aan een kant
de erkenning in dat het licht nog niet
is bereikt, maar aan de andere kant
dat we ons ervan bewust zijn dat het
licht er is en dat we het zullen bereiken.
Dat is zo ongeveer de manier
waarop we tegen het afgelopen jaar
aan kunnen kijken. We komen van
ver, maar we weten dat we op weg
zijn naar een nieuwe tijd met nieuw
licht. Mensen die het afgelopen jaar een gemis hebben geleden of die hun baan of
inkomen zijn kwijtgeraakt, zullen moeite hebben om te ervaren dat het licht naderbij
komt.
We zijn ook op weg naar het nieuwe jaar, met of zonder duik in het koude water.
Sommigen wagen zonder aarzeling het avontuur en nemen een ferme duik, maar
anderen steken voorzichtig hun tenen in het water om aan de kou te kunnen wennen.
Of u nu een ‘duiker’ of een aarzelaar bent, u kunt de woorden van ds. Agnes
Hana ter harte nemen.
In dit nummer nemen we afscheid van ‘uitgever’ Henk Hendriks. Hij heeft gedurende
een achttal jaren de supervisie gehad over de uitgifte van Drieluik. We mogen hem
dankbaar zijn dat hij op voortreffelijke wijze de zaken heeft beheerd.
Er is nog een ander afscheid: Irene van Solkema beëindigt op 31 december haar
dienstverband als koster van de Kerk aan het Tempsplein. Ze heeft haar taak gedurende
een reeks van jaren met toewijding vervuld. Nu ze ermee ophoudt, mogen we
ook haar hartelijk bedanken. Haar taken worden voortaan vervuld door een groep
vrijwilligers. Dat zal nog even wennen worden. Verder zijn er ook nog ambtsdragers
die hun ambtstermijn beëindigen. Diana Migchels zal bij de Werkgroep Jeugd en bij
de Kerkenraad node gemist worden. Het is goed en logisch dat mensen een rustperiode
in acht nemen, maar we verwachten dat we Diana in de toekomst wel weer in
een of andere functie zullen tegenkomen. Ook Klaas Wijnsma neemt afscheid van
de Kerkenraad. Hij is een van de pijlers van de Kerk aan het Tempsplein. Omdat hij
wel als taakdrager beschikbaar blijft, is het geen definitief afscheid. We kunnen ook
voortaan een beroep op hem doen, zij het in een andere functie.
Nu de kerstdagen voor de deur staan, merken we meer dan ooit dat we gebonden
zijn door beperkingen. Het is te hopen dat we eind december meer mogelijkheden
hebben om het feest van de geboorte van Christus te vieren. Er zijn verschillende
mensen die zich buigen over de vraag hoe het kerstfeest zo dicht mogelijk bij de
leden van onze kerk gebracht kan worden.
Een aantal mensen gaf aan dat niet alle gegevens in het nieuwe contactboekje correct
waren vermeld. Als dat het geval is, wordt u verzocht de correcties door te geven
aan Hille Wesseling. De rectificaties zullen in Drieluik worden vermeld.
En dan zijn er de onvermijdelijke financiën. De begrotingen voor 2021 van de Colleges
van Diakenen en Kerkrentmeesters kunt u in verkorte vorm in dit nummer terugvinden.
Daarnaast treft u informatie aan over Actie Kerkbalans, de jaarlijkse actie
om de financiën van onze kerk op orde te krijgen. Om de activiteiten van de kerk
naar behoren te kunnen voortzetten, dienen we er allemaal, naar draagkracht, onze
schouders onder te zetten.
Ons prachtige blad Drieluik kan ook alleen maar worden uitgegeven als de abonnementsprijs
door allen wordt betaald. U kunt in dit nummer lezen hoe u aan uw
verplichtingen kunt voldoen. We wensen u allen gezegende kerstdagen en veel heil en zegen in 2021

terug
 
 
 

Inloggen


 

Nader te bepalen
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Nader te bepalen
datum en tijdstip 14-03-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Nader te bepalen
datum en tijdstip 21-03-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl, Door-en-voor dienst
meer details

 
________________
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.