Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 78 (maart)

Het begin van de maand maart valt samen met de aanvang van de 40dagentijd. Dat is een tijd van bezinning; de tijd waarin wij gedenken dat de Heiland moest ‘afzien’ tot de dood erop volgde. Gelukkig kwam er na drie dagen een Opstanding. Deze tijd roept bij ons de vraag op of we eindeloos onze behoeften moeten bevredigen. Moeten we streven naar ‘steeds meer’ of kunnen we in ons gedrag solidair zijn met de armen en verdrukten? In de oecumenische dienst die op woensdag 6 maart om 19.00 uur in de Andreasparochie zal worden gehouden, komt ongetwijfeld aan de orde hoe er een zinvolle invulling aan de 40dagentijd kan worden gegeven. De solidariteitsmaaltijd die na de dienst van 10 maart in De Ark wordt gehouden probeert zichtbaar te maken hoe we solidair kunnen zijn met minderbedeelden door zelf soberheid te betrachten. De diaconale collectes zijn in de 40dagentijd bestemd voor Rwanda, het Afrikaanse land dat in 1994 verscheurd werd door een dramatische burgeroorlog. Na 25 jaar wordt geprobeerd de maatschappij weer op orde te brengen. De organisatie Mwana Ukundwa ontfermt zich over getraumatiseerde weeskinderen. Onze eigen alleengaanden worden niet vergeten. Zij worden uitgenodigd om op 5 april samen bijeen te komen voor een maaltijd en goede gesprekken. Het is bemoedigend dat er een eind is gekomen aan de onzekerheid van kinderen die hier volkomen waren ingeburgerd, maar dreigden te worden uitgezet na asielprocedures die onthutsend lang duurden. Vanuit onze gemeente heeft een aantal leden deelgenomen aan een aantal diensten die in het kader van een onafgebroken kerkdienst in de Bethelkerk in Den Haag werd gehouden. Het is eveneens bemoedigend dat een aantal jongeren van onze gemeente het gesprek is aangegaan met een groep ouderen. Het verhaal krijgt een vervolg… Tegenover deze positieve berichten staan de harde cijfers die laten zien dat onze gemeente aan erosie blootstaat. We gaan hard achteruit in getal en aantal. De cijfers spreken voor zich en het vele werk moet in de toekomst (en ook nu al) door steeds minder handen worden verricht. We vertrouwen op Gods leiding, maar worden wel zwaar op de proef gesteld. De nieuwe predikant, die we over niet te lange tijd hopen te kunnen begroeten, staat voor een zware taak. Hij zal ons aller inzet nodig hebben om ‘het schip der kerk’ drijvend te houden. Hebt u zich afgevraagd wat u zelf kunt doen in deze situatie? Het is… alle ‘hands’ aan dek.
 

terug
 
 
 
 

De Ark - Paasnacht
datum en tijdstip 20-04-2019 om 21.00
meer details

Pelgrimskerk - Parkstaddienst
datum en tijdstip 21-04-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 28-04-2019 om 10.00 uur
meer details

De Ark
datum en tijdstip 28-04-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.