Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 125 (november 2023)
Het thema van dit nummer is ‘Afscheid’. Wie
de lange lijst van overledenen van het afgelopen
jaar in dit nummer ziet afgedrukt, begrijpt
waarom we dit thema hebben gekozen. Velen
van ons hebben te maken gekregen met rouw
en een diep verdriet. Dat is overigens nog
maar een klein gedeelte van de diepe ellende
waarin de wereld is gestort door de afschuwelijke verschrikkingen van oorlog.
Na de oorlog in Oekraïne komt het schijnbaar onoplosbare conflict tussen Israël
en de Palestijnen op ons netvlies. We kunnen slechts bidden dat er ooit een eind
aan dat verschrikkelijke drama komt.
Op het voorblad zien we een mooie foto met kaarsen afgebeeld. Bij het aansteken
van een kaars kunnen we denken aan ons eigen verdriet en gemis, maar
vooral ook aan het leed van anderen, dichtbij en veraf.
Het achterblad toont een collage van de startzondag van 1 oktober. We hebben
een zinvolle dienst beleefd waarbij de geïnteresseerden na afloop hun gedachten
konden laten gaan over een aantal aangereikte ideeën over de kerk. Het is
goed dat op de foto duidelijk te zien is hoe de samenwerking tussen de drie wijken
gestalte begint te krijgen.
Bij afscheid hoort ook troost. In de gedichten die u in dit nummer kunt lezen
wordt hier nadrukkelijk naar verwezen. Het artikel van ds. Agnes Hana is hierop
gegrond. We hopen dat velen de troost kunnen vinden die door de Heer is beloofd,
maar die door ons moet worden aangereikt aan anderen.
De maand november is de maand van de herfst. Het heeft even geduurd voor er
een eind kwam aan de (soms te) mooie zomer, maar we kunnen nu genieten van
de pracht van de herfstkleuren. De foto van afgevallen bladeren brengt ons daarvoor
in de juiste sfeer.
In het maandelijkse interview kunnen we kennis maken met Harm Boltendal. Hij
was indertijd zeer betrokken bij het lot van de Gereformeerde Kerk in Treebeek
en hij heeft een actieve rol gespeeld in de fusie van zijn kerk met de verschillende
hervormde kerken. Zijn terugblik biedt een aardig beeld van de gebeurtenissen
op het kerkelijk erf van voorgaande decennia.
Arnold van der Leer neemt ons mee in zijn overdenking over de betekenis van
een schriftgedeelte. Het is zinvol om mee te gaan met zijn gedachtegang en op
die manier onze horizon te verbreden.
Het is fijn dat de bazaar in de Pelgrimskerk na het terugtreden van het echtpaar
Halmans nog steeds volop draait. Iedere keer staan we verbaasd over het bedrag
dat op deze manier voor de kerk bij elkaar wordt gebracht. Het was ook
verheugend dat er zich een aantal nieuwe medewerkers aandienden.
Speciale aandacht wordt geschonken aan de muzikale uitvoering die door de
cantorij samen met het Paul Gerhardtkoor uit Aken ten gehore zal worden gebracht.
Het is fijn dat na de coronatijd de samenwerking weer verdergaat.
We zien met vreugde vooruit naar de komende feestdagen en hopen dat we
daarin zin en samenhang kunnen vinden, zoals dat genoemd wordt in Lied 655
vers 2: Hij gaat u voor in wolk en vuur, gunt aan uw leven rust en duur en geeft
het zin en samenhang. Zing dan de Heer een nieuw gezang!

terug
 
 
 
 

Pelgrimskerk - 1e Advent
datum en tijdstip 03-12-2023 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Pelgrimskerk - 2e Advent
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.