Functie Commissie Erediensten Functie Commissie Erediensten
De Werkgroep erediensten is de denktank over betekenis en vormgeving van de liturgie en is verantwoordelijk voor de invulling van bijzonder diensten.
 
 
Taken Commissie Erediensten Taken Commissie Erediensten
  • Bespreekt, op voorstel van Predikant en Dienstenplanners het Kerkdienstenrooster, voordat het ontwerp bij de kerkenraad ter goedkeuring wordt ingebracht.
  • Zorgt voor de invulling van bijzondere diensten (b.v. Palmpasen, Stille Week vespers en vieringen, Pasen, oecumenische diensten, openlucht viering Wittem, Kerstdiensten, 4 mei)
  • Denkt na over betekenis en vormgeving van liturgie en brengt daarvoor de verschillen in de liturgieën van de 3 wijken in beeld en bespreekt deze
  • Maakt voorstellen voor veranderingen of handhaving in de liturgie (waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte naar herkenbaarheid van de liturgie bij gezamenlijke diensten en diensten in de 3 wijken)
  • Betrekt de gemeente als geheel bij de vormgeving van liturgie
  • Motiveert en begeleid gemeenteleden om kerkdiensten voor te bereiden
  • Vraagt aan de predikant om 6x per jaar samen met gemeenteleden kerkdiensten voor te bereiden (Door en Voor diensten), die tegelijkertijd in de drie wijken worden gehouden, waarbij de predikant bij de uitvoering in één van de diensten aanwezig is
  • Initieert en begeleidt de evaluatie van kerkdiensten, die door gemeenteleden zijn voorbereid en benoemt leerpunten vanuit de evaluatie
Aandachtsgebieden:
Beleving van de kerkdiensten door Predikanten, Ambts- en taakdragers en de gemeenteleden van de 3 wijken.
 
 
 
 

Inloggen


 

Nader te bepalen
datum en tijdstip 18-04-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Nader te bepalen
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Nader te bepalen
datum en tijdstip 02-05-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.