Privacyverklaring Privacyverklaring
Dit privacystatement Is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website: 
www.pknparkstad.nl van de 
Protestantse Parkstadgemeente Brunssum-Heerlen-Landgraaf 

Locaties van de Kerkgebouwen:
     Tempsplein 14, 6411 ET Heerlen
     Horizonstraat 73, 6446SC Brunssum
     Op de Heugden 23, 6371XK, Landgraaf

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De Protestantse Parkstadgemeente Brunssum - Heerlen - Landgraaf (verder te noemen als 'De Gemeente') kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons heeft verstrekt. De Gemeente kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies Of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk Is toegestaan, wettelijk verplicht Is en/of noodzakelijk Is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard Is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen
De Gemeente verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig Is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op onze website pknparkstad.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren.Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen Of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens In te zien, te corrigeren Of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie Of verwijdering sturen naar "Info@pknparkstad.nl" en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
terug
 
 
 
 

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
Zangdienst

 
meer details

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.