Nashville-Verklaring

Nashville-Verklaring
Reactie op Nashville-Verklaring van het moderamen van de Protestante Gemeente Parkstad:

Er komen veel reacties op de zogeheten Nashville verklaring, waarin een groep orthodoxe christenen (waaronder een aantal predikanten uit de rechterflank van onze Protestantse Kerk) aangeeft dat homoseksualiteit en transseksualiteit volgens de Bijbel als zondig beschouwd moeten worden.
Als moderamen van de Protestantse Gemeenten Parkstad hechten wij eraan om duidelijk uit te spreken dat iedereen welkom is in onze kerkgemeenschappen. Samen zijn we kerk, wat onze geaardheid ook is.
Vanuit ons verstaan van de Bijbel zeggen we: Het is God zelf die de Bron is van liefde en trouw. Daarom worden wij mensen geacht in elke relatie elkaar met liefde en respect te behandelen, los van onze geaardheid.
We hopen dat het gesprek over seksualiteit en gender met respect en in een, voor iedereen, veilige ruimte gevoerd kan worden."


Overweging ds. Joachim Stegink Parkstaddienst 13.01.2019
n.a.v. Lucas 3,15-18,21-22 en Jeremia 1,4-9

-Naar aanleiding van de tekst uit Lucas wil ik het hebben over de kwaliteiten van 2 geloofstypen en over hun valkuilen. -We beginnen bij JOHANNES als de TERUGHOUDENDE GELOVIGE

-Johannes doopt ‘MAAR’met water. Iemand anders heeft méér te bieden.
-Hij vindt zichzelf eigenlijk niet goed genoeg om dienstbaar te zijn aan de ander,
niet eens om de riemen van zijn sandalen los te maken.
-Verder is Johannes bescheiden.
Hij wijst NIET naar zichzelf en hij gaat NIET op de voorgrond staan.
Hij zegt: NIET IK ben belangrijk, maar HIJ is belangrijk.
NIET IK ik sta op de voorgrond, maar DE ANDERE.

-Als ik dat zo lees, dan denk ik dat Johannes het hier met name heeft over zijn valkuilen
als terughoudende gelovige. Alleen vergeet hij daarbij zijn eigen kwaliteiten te benoemen.
Daarom doe ik nu een poging om de KWALITEITEN van Johannes te benoemen:
         -Doordat Johannes als terughoudende gelovige zichzelf op de 2e plaats zet
krijgen andere de ruimte om HUN kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen.
-Johannes overvraagt zich ook niet. Hij doet niet wat hij niet aankan.
Hij neemt niet te veel hooi op de vork.
Verder kan hij zich goed aan nieuwe omstandigheden aanpassen.
-EN hij laat zich enthousiast maken.
Daartegenover staan de VALKUILEN bij Johannes:
Als terughoudende gelovige onderschat Johannes zichzelf en zijn eigen mogelijkheden.
Hij heeft de neiging verantwoording niet op te pakken en uitdagingen uit de weg te gaan.
Hij legt zich er te makkelijk bij neer als iets niet lukt.
En dat kan ten koste van zijn enthousiasme gaan.
 
En hoe zit dat bij JEZUS als de VOORTVARENDE GELOVIGE
Dan moeten we even het idee loslaten dat we allemaal vooral zo zouden moeten worden als Jezus,
zodat we dan ook even te kunnen kijken naar de valkuilen van de voortvarende gelovige.
-En dan kijken we even waar we uitkomen.-

-Ook bij JEZUS gaat het om KWALITEITEN.
Het is duidelijk, dat Hij iemand is met Geest en vuur.
Ook bij hem is er enthousiasme. Hij kent zijn eigen kwaliteiten, neemt verantwoording
en gaat uitdagingen niet uit de weg. En als het minder loopt, zet hij gewoon door.
Hij kan anderen meetrekken in zijn enthousiasme.
-En wat zijn zijn VALKUILEN?
Jezus kan te veel in eigen hand nemen en naar zichzelf toetrekken.
Als Hij niet goed kan delegeren of taken kan delen met anderen
kan Hij -bewust of onbewust- anderen demotiveren.
En als hij daar te lang mee doorgaat, kan hij zelf overbelast raken.

We gaan naar de CONCLUSIES:
-Welk geloofstype ben ik / of moet ik nou zijn?
En ja: Welke geloofstype bent u / of zou u moeten zijn?
Ik CONSTATEER het volgende: We hebben allemaal
als mensen en als gelovigen kwaliteiten en valkuilen.
Het gaat er om dat we niet eenzijdig naar ons zelf kijken;
Dus, niet alleen maar naar onze kwaliteiten zien
of alleen maar naar onze valkuilen.
-Het is belangrijk dat wij onze KWALITEITEN zien,
ZONDER dat we daarin te ver doorschieten
en onze kwaliteit tot een valkuil wordt.

-Hoe deed Jezus dat dan om niet te ver door te schieten in zijn kwaliteit?
-Ik zie het volgende: Jezus kwam ná de doop uit het water en liet dan niet allerlei trucjes zien
om aan te geven hoeveel kwaliteiten Hij allemaal heeft.
Het EERSTE wat hij deed was bidden. In dit geval lijkt het een een spirituele oefening
in bescheidenheid en terughoudendheid. Hij richtte Zijn geest naar een andere dimensie
om te vragen, om zich te openen, om te ontvangen om bewust en dankbaar te leven.
Vanuit deze houding ging bij Jezus de hemel open en was er een stem die riep.
Dat zijn de momenten waar dingen worden gezegd -door mensen of in mezelf- ...
dingen, die we onszelf niet kunnen zeggen.
Er komen dingen in ons naar boven, die we niet verwacht hadden.
-En dan… dan ging JEZUS vervolgens niet alles in zijn eentje doen.
Juist NIET. Hij schakelde verschillende mensen in met hun kwaliteiten.
En die mensen konden elkaar aanvullen.
Hij riep en inspireerde mensen om nieuwe kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen,
om zich daarmee in te zetten voor anderen en daarbij voortvarend bezig te zijn.

-Weten we nu welk geloofstype we zijn of willen zijn?
-Of beseffen we juist dat we beide geloofstypen in ons dragen.
Of een mix daarvan?

En dan is er nog een ANDERE VRAAG:
Hoe kan het water van de doop -tot Heilige Geest en vuur worden?
Of anders gezegd: Hoe kan worden voorkomen dat water het vuur blust?
Want dat gebeurt. Het vuur wordt geblust als we elkaar niet de ruimte geven
en we b.v. denken -vast te kunnen leggen, dat bepaalde levensverbintenissen tussen mensen
door God niet zijn toegestaan en daarom niet mogen bestaan.
Zoals dat wordt gezegd in de uit de VS overgewaaide Nashville-verklaring,
die inmiddels door een aantal predikanten en politici ondertekend is.

Het zal niet voor iedereen even makkelijk zijn om homoseksualiteit een plek te geven.
Maar we slaan de plank mis als we niet doordringen tot de kern (zoals ik dat geprobeerd heb
te verwoorden naar de verslaggever van De Limburger, die me afgelopen week daarover opbelde)
De kern is, dat elke relatie tussen mensen gericht is op liefde en respect.
En als het om Geest en vuur gaat, dan gaat het altijd om de kern.
De kern is liefde en respect in onze omgang met elkaar, hoe verschillend we ook zijn en denken.
Ook in onze eigen geloofsgemeenschap. Ook als we met onze drie kernen samen de weg zoeken.
-Belangrijk is, dat wij niet stil blijven staan in onze eigen ontwikkeling.
Als we ons maar laten inspireren om nieuwe kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen.
-Voortvarend - om elkaar te stimuleren en te motiveren.
-En terughoudend - om elkaars kwaliteiten te laten ontdekken en daar ruimte voor te geven.
Om uiteindelijk ELKAAR in te schakelen.
En dat is ook nodig op de weg die wij samen willen gaan nu we samengaan als gemeenten.
We hoeven alleen maar onze kwaliteiten te ontdekken en in te zetten,
ZONDER blind te zijn voor onze valkuilen.
De rest doet de Geest. Want dan wordt water -tot Geest en vuur.

En in de Bijbeltekst was er dan nog de STEM die roept: Geliefde Zoon.
Voor ons zegt dat: Geliefd kind van God.     Ik?    Ja, ik!            En u ook!      En wij allemaal!
Als wij DAT horen, geloven en beseffen, vindt God vreugde in ons!
Hoe terughoudend of voortvarend we ook zijn. En bij alles wat daar tussenin zit.
-Ik noem dat leven in de Geest van God, waar vuur in zit, passie en gedrevenheid.
Gods liefde en genade geeft ons de mogelijkheid niet alleen maar valkuilen en tekortkomingen
te zien, maar vooral ook kansen, mogelijkheden en kwaliteiten om liefde en respect te leven.
En ons oefenterrein is onze kerkgemeenschap. Van hier uit willen we het ook naar buiten dragen.

En dan kunnen we soms nog zo veel wijze en verstandige bedenkingen hebben en uiten,
zoals de profeet Jeremia, dat we te jong zijn of te oud, of iets anders. -Er is altijd wel wat te zeggen. Maar Jeremia (zie Jeremia 1,4-9) komt er niet onder uit, dat God hem aanspreekt en roept.
Want doordat mensen overwinnen wat hen in de weg staat, wordt God ervaarbaar.
En dat inspireert en motiveert ons.
Het maakt ons enthousiast, zodat we durven grenzen te verleggen.
En dan gebeuren er toch onverwachte dingen.
-Dan doen we zo maar iets, wat we niet van onszelf hadden verwacht.
Dan ervaren wij dat we gedoopt zijn met Geest en vuur.

Daar worden wij blij van. En God vindt zo maar vreugde in ons.
Welke type gelovige en welke type mens we ook zijn.
En welke mix er ook in ons zit. Als we maar leven liefde en respect.

Amen
 
terug
 
 
 
 

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.