Gouverneur in Pelgrimskerk

Gouverneur in Pelgrimskerk
Drs. Theo Bovens, gouverneur voor alle - dus ook niet-katholieke -  Limburgers, zoals hij zelf zegt, heeft op zaterdag 12 januari jl. De drie ringen-lezing gehouden. In de Pelgrimskerk te Brunssum vertelde hij over zijn inspiratiebronnen en hoe hij deze in zijn dagelijks werk probeert in te zetten. Voor degenen, die zijn preek van de leek, gehouden in het kader van Serious Request in Heerlen (december 2015) hebben gehoord, was er de nodige herkenning. Onder andere een toespraak van de toenmalige politieke leider van de ARP Willem Aantjes (bekend geworden als de Bergrede) in 1975, de Bijbelse werken van barmhartigheid (Mt. 25) en de Jacobusbrief helpen de gouverneur om koers te houden. Immers: Limburg loopt lekker, zoals hij tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het Gouvernement te Maastricht, vaststelde, maar er zijn ook zeker verbeterpunten.

Daarbij denkt Bovens met name aan de positie van mensen die niet een doorsnee geslaagd leven leiden. Die buiten de boot vallen, zoals het jaarthema van De Drie Ringen luidt. Hij realiseert zich dat hij vaak mensen ontmoet met wie het goed gaat, ondanks het feit, dat elk huis zijn kruis heeft. Hij werkt immers samen met goedbetaalde ambtenaren, vergadert met actieve bestuurders, complimenteert wijkbewoners met mooie projecten, ontmoet mensen, die vanwege een bijzondere prestatie in het zonnetje kunnen worden gezet of gaat op bezoek bij succesvolle ondernemers. Om de andere kant van onze maatschappij van binnenuit beter te leren kennen is hij in 2014 tien dagen op diaconale stage in Limburg geweest. Voor mensen, die in de marges moeten leven, kwetsbaar zijn en geen succesverhalen hebben, is hij immers ook gouverneur. En dus was hij bezig met kleding uitzoeken bij het Leger des Heils, de stoep vegen, soep uitdelen, veel koffiedrinken en hoorde hij ondertussen veel verhalen. Weinigen zullen deze ´man met snor´ toen hebben herkend als gouverneur. En dat is helemaal niet erg. Die ervaringen, evenals zijn jaarlijkse reis naar Lourdes als brancardier, helpen hem bij zijn ambt als gouverneur om de kwetsbaren in het oog te houden en te blijven streven naar verbindingen. Juist ook over deze groep mensen wordt vaak op provinciaal niveau gesproken, wetend, dat zij het in onze participatiesamenleving moeilijk hebben. De overheid vraagt soms te veel van hen. Het doel is om tot passende oplossingen te komen, zodat ook zij op hun eigen manier in in eigen tempo mee kunnen doen. En dat kan altijd nog beter. De gouverneur noemde ook zijn voorzitterschap van het landelijke Kansfonds als mogelijkheid om bij te dragen aan de verbondenheid in onze maatschappij. Daarnaast wordt de gouverneur als praktiserend katholiek - ‘mainstream roomse jongen’ -  geinspireerd door het Katholiek Sociaal Denken (gebaseerd op de encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII uit 1891) en natuurlijk door de huidige paus Franciscus.
Ondertussen is het belangrijk om te blijven zeggen: inspiratiebronnen zijn nodig en zinvolle woorden eveneens, maar er zal iets moeten gebeuren, ook vanuit de overheid. In Rotterdamse termen: geen woorden maar daden. Diverse malen herhaalde Bovens deze visie tijdens zijn lezing. En hij werd erop bevraagd tijdens de vragenronde die volgde.

De gouverneur heeft de uitnodiging om deze lezing te komen houden zeer gewaardeerd en heeft zich op zijn manier enigszins willen ‘bloot geven’. Hij verstaat de kunst om een boeiend betoog te houden, met de nodige zelfrelativering en krijgt ook af en toe de lachers op zijn hand. Kortom: in alle opzichten een geslaagde middag: chapeau voor de organisatie van De Drie Ringen en chapeau voor de gouverneur.
Tenslotte: de hele toespraak is na te lezen op de site van de provincie Limburg www.limburg.nl/bestuur/commissaris-koning/toespraken.  En op de website van de drie ringen staat o.a. een foto impressie: www.dedrieringen.org
Tekst en beeld: ds. Sophie Bloemert
terug
 
 
 
 

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.