Film Jubileum 90 jaar Kerk aan het Tempsplein

Film Jubileum 90 jaar Kerk aan het Tempsplein

Tijdens de kerkdienst op zondag 27 november 2022 werd een video vertoond met de titel "Jubileum 90 jaar Kerk aan het Tempsplein".
Als u deze video wilt terugzien, klik op deze link naar YouTube. 
Hieronder kunt u ook de gesproken tekst van de video nog eens nalezen.

Jubileum 90 jaar Protestantse kerk aan het Tempsplein

Op de kruising van wegen tussen Aken en Maastricht, was een klein dorpje. Het Landsford Herle, met in het midden een kerkje. De basis van de huidige Pancratiuskerk, daar begint de geschiedenis van de Tempsplein kerk. Is dat bijzonder? Nu wel, maar enkele eeuwen geleden was dat normaal. Laten we terug gaan naar 1632.

Na de Maasveldtocht van Frederik  Hendrik in 1632 kwamen Maastricht en delen van de landen van Overmaas, waaronder Heerlen onder bestuur van de Staten Generaal. Er worden Protestantse bestuurders aangesteld en kerken gevorderd voor de “ware gereformeerde religie” zoals in de archief stukken staat.

Op 23 februari 1634 richten deze predikanten de classis Maastricht op. Kort na de oprichting van deze classis viel Maastricht weer in Spaanse handen en was het weer gedaan met de godsdienstvrijheid en moesten de predikanten vluchten.
 In 1649 volgde de vrede van Munster, het einde van de 80-jarige oorlog. En in 1649 krijgt Heerlen zijn eigen predikant

In 1633 was overeengekomen dat in plaatsen met maar één kerkgebouw om de beurt door de Roomsen en de Gereformeerden op zondag gepreekt zou worden. De roomsen moesten gedurende de protestantse godsdienstoefening de altaren en beelden afdekken. Het was eigenlijk zo dat de rooms-katholieken het gebruik van de kerk werd toegestaan als een gunst, terwijl het een recht van de protestanten was. Dit gezamenlijke gebruik van de kerk werd het “Simultaneum” genoemd en duurde in Heerlen van 1649 tot 1836.

Maar nu naar de kerk en zijn geschiedenis.

In 1838 krijgt de hervormde gemeente een nieuwe kerk aan de Klompstraat, getypeerd als “Leopolds kerkje” omdat de Belgische koning er geld voor gaf. Want Limburg hoorde toen bij België

Na de eerst wereldoorlog trokken veel protestantse arbeiders vanuit Groningen, Friesland en Drenthe en de Gelderse achterhoek, naar de Limburgse mijnstreek.
Ze trokken vooral naar Terwinselen, Hoensbroek, Treebeek en Brunssum, waar al snel nieuwe protestantse gemeenten ontstonden.

Met de groei van de mijnindustrie begon door de werving van vooral de Staatsmijnen het aantal protestanten toe te nemen.

Intussen was ook de kerk aan de Klompstraat te klein geworden en werden onder leiding van Frowein fondsen geworven en plannen gemaakt voor een nieuwe kerk.
In 1929 werd een actie ingezet om tot nieuwbouw te komen. De burgerlijke gemeente, die gewoon was om bij de bouw van een rooms-katholieke kerk 20% van de stichtingskosten bij te dragen, verklaarde zich bereid om dit ook te doen voor onze kerk.
De plek werd het Tempsplein, met op het plein prominent het Rooms Katholieke beeld Heilig Hart Beeld, waarbij Jezus Zijn armen ontfermend om de stad uitstrekt.

De van oorsprong HERVORMDE KERK met KOSTERSWONING is gebouwd in 1931-1932. De architectuur stijl is van het Traditionalisme met elementen van Zakelijk Expressionisme en Berlagiaanse invloeden. Het ontwerp is van architecten Jan en Theo Stuivinga uit Zeist. De kerk is gelegen aan het Tempsplein op de hoek met de Ds. Jongeneelstraat en via een gang verbonden met de naastliggende kosterswoning aan de Ds. Jongeneelstraat.
Van bovenaf is het goed te zien dat de kerk zaal gebouwd is in de vorm van een Grieks kruis met een zadeldaktoren.
Op 23 oktober 1932 was de feestelijke inwijding. De kerk bood plaats aan 750 personen.

Inmiddels zijn dat minder plaatsen vanwege de plaatsing van een tussenwand. Daarmee is de Voorhof gerealiseerd. Achter de kerkzaal in de hal is een glas in lood raam met daarin het wapen van deze gemeente.  In de kerkzaal staat de Paaskaars als symbool voor het licht van Christus voor onszelf en de wereld, maar ook een doopvond om het eerste verbond tussen God en de mens vorm te geven, een knielbank om huwelijken, belijdenis catechisanten en ambtsdragers in te zegenen, een avondmaalstafel  en op het liturgisch centrum is ruimte voor een grafkist. Zo is er ruimte voor alle sacramenten die worden gevierd of herdacht in de kerk. Verschillende elementen komen uit de diverse kerken waaruit deze fusie gemeente bestaat.
Op niet al te lange termijn zal deze gemeente, die nu nog 3 kerkgebouwen heeft, gaan fuseren naar 1 kerkgebouw. Daarmee is de cirkel rond van het begin met 1 kerk die als regio kerk diende, naar meer eigen wijk gemeenten en nu terug naar opnieuw 1 kerkgebouw voor de regio. 

Geschiedenis herhaalt zich.

terug
 
 
 
 

de Ark
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

de Ark
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
Viering Heilig Avondmaal
 
meer details

 
Snel naar:

 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.