Wat de toekomst brengen moge

Wat de toekomst brengen moge
Een bekend en geliefd lied. Zeker de ouderen onder ons kennen het uit het hoofd. Het is dan ook weer opgenomen in het nieuwe liedboek. (913). Voor onze drie Protestantse Gemeenten in Parkstad (Heerlen, Oude Mijnstreek, Brunssum) verwijst het lied ook naar de situatie waarin we op dit moment verkeren. We worden kleiner, en als we niets doen dan houden we binnen afzienbare tijd op te bestaan. We werken dan wel samen in een federatie, maar we bestaan ook nog alle drie als zelfstandige gemeenten. Dat betekent drie kerkenraden (met alle daarbij behorende colleges) plus een gemeenschappelijke kerkenraad. Het blijkt dat dat niet echt werkt met het oog op de toekomst. Daarom heeft de gemeenschappelijke kerkenraad  in de vergadering van 15 maart besloten dat we op weg moeten naar één gemeente met één Kerkenraad, één College van Kerkrentmeesters, één Diaconie en één sectie Pastoraat. Maar hoe steek je zo’n vork aan de steel? Hoe zet je zoiets op? En wat minstens zo belangrijk is, hoe bewaar je in zo’n nieuwe constructie dat wat van belang is voor elk van de drie? 
 
Bezinningsdag  
Daarom kwam de Gemeenschappelijke Kerkenraad op zaterdag 22 april  in Vaals bij elkaar voor een bezinningsdag. Er hoefden geen besluiten te worden genomen. We wilden in alle vrijheid een gezamenlijke weg naar de toekomst zoeken.  
 
Buiten de kaders denken 
Er werd begonnen met een denkoefening. “Stel dat er in de hele provincie Limburg (van Venlo tot Maastricht) nog geld is voor zes kerkgebouwen en twee predikanten, hoe kunnen we dan protestants kerkelijk leven in stand houden?” 
Er werden verschillende antwoorden gegeven: 
We moeten de traditionele kerkdiensten loslaten en samen op zoek gaan naar God. De predikanten gaan ons daarin voor. De manier waarop is van tweede orde 
Laten we ons in deze regeren door het geld of door de inhoud. We willen de traditie wel vasthouden, maar ook over  
de grenzen van de traditie heenkijken 
We moeten veel meer gebruik gaan maken van de technische mogelijkheden. (Internet, Skype) 
Een dominee kan dan tegelijkertijd “aanwezig zijn” in meerdere kerken. 
Er kan ook veel meer gedaan worden door gemeenteleden, die dan wel door de predikant gecoacht moeten worden. Samen op zoek naar geestelijke groei. 
 
Voeding, Pastoraat en Eredienst 
Mensen komen naar de kerk om “geestelijk gevoed” te worden. Maar wat houdt die “voeding” in voor ieder persoonlijk. Een hele waaier van meningen kwam naar voren. We vroegen ons af, of dat allemaal tot het takenpakket van een predikant zou moeten behoren of dat we elkaar daarin ook tot een voet en een hand zouden kunnen zijn.  
Ook de meningen over Pastoraat en Eredienst liepen flink uit elkaar. Maar iedereen had het gevoel - zo bleek na afloop - dat we samen op zoek moeten naar nieuwe manieren van kerk-zijn, waarbij het goede van de traditionele manieren niet verloren mag gaan. 
 
Eén gemeente Parkstad - Hoe zal die er uit gaan zien? 
Erik Borgman, Publiekstheoloog aan de Universiteit van Tilburg schreef een boekje met de titel “ Waar blijft de kerk. Gedachten over opbouw in tijden van afbraak.” In dat boekje doet hij een aantal prikkelende uitspraken. Eén daarvan luidt: De kerk verkeert in een impasse. Dat kun je beschouwen als een list van de Heilige Geest. Door de situatie waarin we verkeren daagt de Geest ons uit om te zien wat er werkelijk aan de hand is, en waarin onze eigen kracht gelegen is. 
Ooit hadden we als uitgangspunt “Samen Op Weg”. Ons nieuwe uitgangspunt zou kunnen zijn “Samen Op zoek”. Daarvoor hebben we een eenvoudige organisatiestructuur nodig, waarbij de inhoud van dat samen op zoek zijn alle ruimte krijgt.  
 
ds. Kees Hollemans
terug
 
 
 

Inloggen


 

De Ark
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10.00 uur
meer details

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10:00
meer details

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10:00
meer details

Andreasparochie
datum en tijdstip 26-01-2020 om 10:00
gebedsweek eenheid van de christenen
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.