Visie op gemeente zijn in Parkstad Visie op gemeente zijn in Parkstad

De Protestantse Pelgrimsgemeente te Brunssum (PPB), de Protestantse Gemeente te Heerlen (PGH) en de Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek (PGOM) ervaren dat zij gemeente willen zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten; waar mensen zich vrij en aanvaard weten ongeacht leeftijd en status en die samen een gemeenschap willen vormen. Deze drie Protestantse Gemeenten in Parkstad willen een geloofsgemeenschap zijn en die behouden met het oog op God, elkaar en de wereld. Van uit deze gedachte bestaat de wens om samenwerkingsverbanden te zoeken.

Het voortbestaan van PKN-gemeenten in Parkstad vinden we belangrijk en we willen zoeken en laten zien op welke manieren we als Protestantse kerk aanwezig willen zijn in Parkstad. Daarvoor hebben we elkaar nodig.

Daartoe moeten deze gemeenten:

 • In stand blijven en zich richten op waar het in geloof en kerk om gaat
 • Zich naar buiten richten met oog voor communicatie, missionair werk en diaconaat
 • Bestuurbaar zijn
 • Efficiënt zijn d.w.z. met minder energie meer rendement
 • Van elkaar willen leren
 •  Een minimumgrootte hebben

De samenwerkende gemeenten in Parkstad hebben als missie geformuleerd:

Wij willen zijn als een gastvrije herberg

 • waar iedereen welkom is
 • waar Gods woord van liefde, bemoediging en aanmoediging klinkt
 • die midden in de maatschappij staat, met een open oog voor de nood van de wereld
 • waarin ruimte en respect zijn voor verschillende geloofsopvattingen, en die openstaat voor de dialoog met anderen
 • waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich vrij en aanvaard weten
 • waar een plek is voor jongeren en ouderen, armen en rijken, mensen met geloofs- en levensvragen
 •  waar jongeren en ouderen, vrouwen en mannen deelnemen op voet van gelijkheid.


Visie op samenwerking in Parkstad

 1. Samenwerking betekent een gezamenlijke aanpak in het licht van de financiële en demografische ontwikkelingen, d.w.z. een terugloop in ledental en financiën met als gevolg minder predikanten en mogelijk ook kerkgebouwen. 
 2. Samenwerking  betekent verlichting voor de werkers in de afzonderlijke gemeenten door samen te werken en samen te besturen
 3. Samenwerking is meer dan een overlevingsstrategie maar haalt het beste en het sterkste uit onze gemeentes naar boven: we worden er met elkaar beter van.
 4. Samenwerking betekent zich realiseren dat kerk-zijn, gemeente-zijn voor een belangrijk deel beleefd wordt in de eigen leefomgeving maar ook dat de gemeente daar is waar mensen zijn, elkaar ontmoeten en  samen vieren.
 5. Samenwerking is de erkenning dat een lokale gemeente altijd deel is van een groter geheel, in de tijd en in de ruimte en dat kerk-zijn het eigen gemeente-zijn overstijgt.
 6. Samenwerking betekent zoeken naar wat ons bindt  en wat we kunnen betekenen voor elkaar als solidaire basishouding.
 7. Samenwerking betekent: we hebben veel in huis, en dat delen we samen, en als er moeilijkheden en zorgen zijn: dan delen we ook die samen
 8. Samenwerken betekent niet in elkaar opgaan, binnen het samenwerkingsverband kan elke gemeente of kern haar eigen profiel houden.  We gebruiken de verschillende accenten om complementair te zijn en zo een goede samenwerking te realiseren.
 9. Samenwerking biedt ruimte en vraagt om vernieuwing en revitalisering
 10. Samenwerking groeit en kan op een gegeven moment geformaliseerd worden. In het licht van het bovenstaande is ‘samenvoeging’ de meest geschikte keuze. Deze vorm kenmerkt zich door gezamenlijk bestuur, beheer en samenwerkingsactiviteiten,  en ruimte voor plaatselijke kernen en lokale activiteiten.

 

terug
 
 
 
 

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
Zangdienst

 
meer details

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.