Verzoek aan de Raad van Kerken Parkstad

Verzoek aan de Raad van Kerken Parkstad
Allerlei denominaties christenen samen

In deze week van gebed voor de eenheid van christenen zetten wij (Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek, Andreasparochie Heerlerbaan en de Protestantse Gemeente Heerlen) van harte de volgende stap naar elkaar toe in een gezamenlijke viering in De Ark. Er is in de loop van de jaren een oprechte en warme band gegroeid; wij vieren samen en we kijken samen naar de realiteit van de samenleving; we doen dingen samen. En vandaag hebben wij met elkaar een vraag aan de Raad van Kerken.

De realiteit van de samenleving                                                                                                                

Ons land heeft een bevolking van 16 miljoen inwoners; 10% hiervan is moslim. De recente actuele gebeurtenissen (IS in Syrië en de moorden in Parijs) zetten de verhouding christenen-moslims onder zware druk. Het is onze mening dat het een belangrijke, zo niet de belangrijkste, taak van de kerken in Nederland is om niet passief af te wachten maar zich duidelijk uit te spreken op dit terrein en richtlijnen te geven, hoe daarmee om te gaan. De situatie is dermate ernstig dat  moskeeën en synagogen de overheid vragen om bescherming. Maar de leiding van onze kerken hult zich in een stilzwijgen, juist nu zij zou moeten spreken.
 
Een vraag aan de Raad van Kerken

ouden wij een beroep mogen doen op de Raad van Kerken om ons hierin te helpen en het voortouw te nemen?  Zou het - gezien de erg gespannen situatie van dit moment -  iets meer mogen zijn dan een vesper op 20 februari? Zou de Raad van Kerken een dialoog op hoger niveau kunnen entameren hier in het Zuiden? Met gezaghebbende vertegenwoordiger(s) van de  moslim- en de joodse gemeenschap? De dialoog van joden, christenen en moslims is urgenter dan ooit, niet alleen aan de basis maar ook op dat niveau. Wij mijden eigenlijk een echt gesprek en nemen slechts kennis van hun roep: 'wij zijn moslims, maar geen terroristen', maar onderhuids blijven wantrouwen en angst voortwoekeren, menen wij.
Dit verzoek bereikt u  namens de Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek, de Andreasparochie Heerlerbaan en de Protestantse Gemeente Heerlen, Geert Bles


Onderlinge dialoog tussen joden, christenen en moslims: via onze gemeenschappelijke aartsvader Abraham?
 
Abel Herzberg doet een voorzet: “Hoe komt een mens ertoe om monotheïst te worden? De aartsvaders waren geen joden, maar afgodenaanbidders. Waar komt het vandaan dat zij één God zijn gaan aanhangen? Het antwoord ligt in het verhaal van de offering van Isaäk. Een engel roept tot Abraham: “Doe het niet.” Dat is verbeelding, het is Abraham zelf die het roept, zijn eigen hart, zijn eigen stem. Zoals in het algemeen de stem van God je eigen stem is. Als je maar hoog genoeg in jezelf gelooft. Hij heeft van zichzelf uit die kindermoord geweigerd. Hij heeft de God verworpen die kinderoffers vraagt. Hij heeft gedacht: een god die kinderoffers vraagt kan de ware niet zijn. Bij Abraham begint een nieuwe, humane godsdienst. Dat werd het jodendom. De bijbel laat de geschiedenis van Israel bij Abraham beginnen.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Andreasparochie
datum en tijdstip 26-01-2020 om 10:00
gebedsweek eenheid van de christenen
meer details

Kerk aan het Tempsplein - Parkstaddienst
datum en tijdstip 02-02-2020 om 10:00
meer details

Pelgrimskerk - Parkstaddienst
datum en tijdstip 09-02-2020 om 10:00
meer details

De Ark
datum en tijdstip 16-02-2020 om 10:00
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.