Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 93 (september2020)
Langzamerhand proberen we de
draad weer op te pakken. ‘Hoopvol
op zoek’ zo zouden we deze fase
van ons kerk-zijn kunnen noemen.
Door de maatregelen in verband
met het coronavirus hebben kerk
en maatschappij een tijdlang gehandicapt
moeten functioneren. En
nog zijn we er niet vanaf, want de
ziekte die eerst langzamerhand leek te zijn bedwongen, lijkt nu weer de kop op te
steken. Voorzichtigheid blijft geboden en de kerk zal de komende tijd zich aan de
maatregelen moeten houden. Velen van ons verzuchten …. “wanneer kunnen we
weer als vanouds bijeenkomen, met gezang en met koffie na afloop?” Het kan nog
even duren. Toch kan de kerk zijn activiteiten niet helemaal stil leggen. De zorg
voor eenzamen en kwetsbaren blijft een van haar belangrijkste taken. Dat vereist
ook georganiseerde activiteiten. De verschillende werkgroepen zoeken een modus
om hun activiteiten te hervatten. Het zal lastig worden, maar we gaan ‘tastend
op zoek’. Dat de hoop altijd in ons aanwezig blijft, wordt goed verwoord door ds.
Agnes Hana. Op de haar bekende soms speelse manier steekt ze ons ook deze
keer een hart onder de riem. De term ‘Haw pin’ zullen we in gedachten houden.
Ds. Kees Hollemans is altijd op zoek naar praktische oplossingen. Hij laat ons zien
hoe we in de praktijk verder proberen te gaan, maar hij laat ons ook nadenken
over het begrip ‘bezinning’.
In het maandelijkse interview wordt deze keer het College van Kerkrentmeesters
(CvK) onder de loep genomen. Dit college beheert de financiën van de kerk. Ook in
een ideële organisatie als de kerk neemt zo’n instituut een belangrijke plaats in.
Zonder geld zouden we onze ambities moeten prijsgeven. Voor de verkondiging van
het evangelie hebben we graag de beschikking over predikanten en kerkgebouwen.
Daarvoor zijn we wel afhankelijk van uw goede gaven. Hoe de zaken ervoor staan,
kunt u zien in de jaarrekeningen van CvK en Diaconie van het afgelopen jaar. Door
een legaat en de toevoeging van een fonds zien de cijfers er heel goed uit. Dit zijn
eenmalige meevallers die onze gemeente voorlopig veel ‘lucht’ geven. Het neemt
echter niet weg dat we dankbaar kunnen zijn voor de vrijgevigheid van een groot
deel van onze leden. U kunt in dit nummer lezen hoe u op een gemakkelijke manier
uw bijdrage kunt overmaken, ook als u niet in staat bent of nog niet de moed hebt/
het nog niet verstandig vindt om de kerkdiensten te bezoeken.
Het is niet toevallig dat u op de omslag van dit nummer verrast wordt met foto’s
van bloemen. In de afgelopen tijd hebben we wekelijks een drietal bossen bloemen
kunnen geven aan leden uit onze drie wijken. We willen blijven benadrukken
dat we aan elkaar denken en we benadrukken dat af en toe met een bloemetje.
Het is ons bekend dat velen van u ook op andere wijze aan eenzame zusters en
broeders denken.
Op de achterzijde zien we foto’s van een aantal van onze organisten. Nu er niet
door de gemeente gezongen mag worden, hebben zij met hun muzikale bijdragen
ervoor gezorgd dat er toch een extra dimensie aan onze samenkomsten wordt
toegevoegd.
De meeste van de prachtige foto’s die in ons kerkblad verschijnen zijn gemaakt
door Erik Bastiaan-Net. Hij heeft in de loop der jaren een groot deel van de geschiedenis
van onze gemeente vastgelegd. Daarvoor past een woord van dank.
We blijven uitzien naar het moment waarop we zonder hindernissen weer bij elkaar
kunnen komen, maar we sluiten ons bij onze minister-president aan als we
zeggen: Houd u aan de regels en blijf voorzichtig

terug
 
 
 

Inloggen


 

Beperkt bezoek
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10:00
via Youtube
   via Kerkomroep.nl
 
meer details

Beperkt bezoek
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10:00
via Youtube
   via Kerkomroep.nl
meer details

Beperkt bezoek
datum en tijdstip 11-10-2020 om 10:00
via Youtube
   via Kerkomroep.nl
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.