Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 83 (september)

Er wordt gezegd dat de lente met een nieuw geluid begint, maar in onze kerk vindt de Startzondag in de herfst plaats. Dat er bij het aantreden van een nieuwe predikant nieuwe geluiden gehoord zullen worden, ligt voor de hand. De veranderingen binnen onze kerken vragen om een vooruitziende blik. In de werkgroepen en in de kerkenraad zijn er allerlei ideeën geopperd. De dominee wordt ondersteund door de Kerkenraad in de gedachte dat er niets van bovenaf opgelegd dient te worden. Zij hechten aan inspraak en draagvlak door de gemeente. De voorstellen die ds. Stegink in zijn artikel ‘Veranderingen in de Protestantse Gemeente Parkstad’ aandraagt zijn dan ook geen besluiten, maar ideeën die aan de gemeente worden voorgelegd. Het is goed dat er in alle geledingen van de kerk over de toekomst wordt nagedacht. Dit nummer van Drieluik is gericht op de toekomst. Dat komt al tot uitdrukking in de foto op de voorpagina. De wandeling laat zien dat we onderweg zijn. De bestemming is bekend, maar de weg ernaartoe is niet altijd even duidelijk. Op het achterblad ziet u de avondmaalsstellen van de drie wijkkerken afgebeeld. We willen daarmee laten zien dat we weliswaar één geworden zijn, maar dat we voortkomen uit verschillende tradities. Het zou mooi zijn als we ons in alle drie de wijken positief willen laten verrassen door wat de nieuwe gezamenlijke weg ons te bieden heeft. Ook de zakelijke kant van ons kerkelijk bestel komt aan de orde. Van de jaarverslagen 2018 van de (voormalige) kerken van Oude Mijnstreek en Brunssum staan de Staat van baten en lasten in dit nummer afgedrukt. Dat is niet voor iedereen interessante leesstof, maar met de publicatie voldoen wij aan de voorwaarden die ons zijn gesteld. De cijfers van de kerk van Heerlen zijn al eerder gepubliceerd. Met het interview van ds. Sophie Bloemert sluiten we een interessante reeks af. Het was onze bedoeling om de predikanten die meer of minder regelmatig in onze wijkkerken voorgingen aan u voor te stellen. We hebben gemerkt dat velen van u die nadere kennismakingen zeer op prijs stelden. De redactie bezint zich op de vraag hoe de interviews zullen worden voortgezet. Een van de geïnterviewde predikanten zal in de toekomst vaker in de picture komen. Het ligt in de bedoeling dat emeritus predikant ds. Agnes Hana binnenkort een aantal taken overneemt die betrekking hebben op de pastorale zorg onder ouderen. Daarmee zal de taak van ds. Stegink aanzienlijk verlicht worden. Op 13 oktober wordt de gemeente hierover nader geïnformeerd en gehoord. Onze predikant en de overige kerkenraadsleden hechten er grote waarde aan om, naast de contacten - waar mogelijk - met de rooms-katholieke kerk, ook contacten te onderhouden met geloofsgemeenschappen die (nog) niet in de Raad van Kerken van Parkstad zijn vertegenwoordigd, bijvoorbeeld met de Baptistengemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Binnenkort vindt er een eerste overleg plaats in Brunssum. Wij wensen dat u allen niet alleen steun vindt, maar ook tot steun bent in onze eigen kerkelijke gemeente en dat u de mogelijkheden zoekt en vindt om dat naar buiten toe uit te dragen. 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 15-09-2019 om 10.00 uur
meer details

De Ark
datum en tijdstip 15-09-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 15-09-2019 om 10.00 uur
meer details

Pelgrimskerk - Parkstaddienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.