Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 117 (februari 2023)
Februari is een echte tussenmaand;
een maand van net-niet-meer en
nog-net-niet. Omdat er in december/
januari een gecombineerd nummer
van Drieluik verscheen, is er net niet
meer de gelegenheid om elkaar een
Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.
De winter is nog niet voorbij en de
lente is er nog net niet. De vogels leggen
nog geen eieren en de bloemen
botten nog niet uit, al is wat dat betreft de natuur steeds vaker in de war.
Welk thema kiezen we dan voor het februarinummer? De redactie koos voor de
gewaagde leus: ‘vertrouwen in vrede’. Niet toevallig is op het voorblad de vredesduif
van Taizé - te vinden tegen een van de binnenmuren van De Ark - afgedrukt.
De omtrek van de duif is vaag en onduidelijk. Misschien zullen de mensen
in Oekraïne er eerder een kruis in herkennen en dan niet het kruis dat houvast
en hoop biedt, maar het kruis dat het teken is van de ellende om hen heen. De
omtrekken van dat kruis zijn weggespoeld door de vele tranen die zijn vergoten.
Toch vertrouwen we in vrede, maar we zien ons allereerst gesteld voor de opgave
om vrede en heil te brengen. Daarom is het verheugend dat kerken en andere
instanties hun krachten bundelen om een grote actie op touw te zetten om
hulpgoederen en geld in te zamelen voor de getroffen bevolking van Oekraïne.
Onze kerk wil daaraan van harte meedoen. U wordt nog nader geïnformeerd
over de opzet van deze hulp. We hopen dat ook voor het zwaar getroffen land
straks de vormen van de vredesduif weer duidelijk zichtbaar zullen worden.
We proberen ook de eenheid van de kerken vorm te geven. Op 29 januari heeft
onze kerk een gezamenlijke dienst gehouden samen met de Andreasparochie.
Eind vorig jaar is er in Karlsruhe een bijeenkomst geweest van de Wereldraad
van kerken. We mogen blij zijn dat gelovigen van alle gezindten elkaar proberen
te vinden. We hopen dat het verlangen naar eenheid met andere christenen
belangrijker mag zijn dan de veilige beschutting van onze eigen kerk. In Karlsruhe
werd treffend gezegd dat oecumene een kwestie is van vreugde en pijn. Wij
zijn er niet altijd klaar voor. Onze leden worden van harte uitgenodigd om de
dienst in de Andreasparochie op Aswoensdag bij te wonen. Voor menigeen zal
het onwennig zijn om deel te nemen aan een Rooms-Katholiek gebruik, maar
wie de diepere betekenis tot zich laat doordringen, kan een ervaring van persoonlijke
bezinning en echte eenheid met de andere christelijke kerk beleven.
In dit nummer treft u twee interviews aan. Gerda van Raalte is de nieuwe voorzitter
van de diaconie. Het leek ons goed om haar aan het woord te laten over
haar leven, haar werk en haar drijfveren. Het is verrassend om te horen dat zij
geïnspireerd wordt door de evangelische richting in de christelijke kerk, maar
tegelijk haar plaats in onze kerk weet te vinden en te waarderen. Omdat Leen de
Rooij na vijf jaar gestopt is met het schrijven van columns, wordt ook hij in een
kort interview voor het voetlicht gehaald. Gelukkig werd er een opvolger gevonden
in de persoon van Erik Bastiaan-Net, onze vaste fotograaf. Hij heeft al een
aantal columns op voorhand geschreven.
Het achterblad wordt gesierd met een collage van de doopdienst van 8 januari.
Wat was dat een geweldig feest! De kerk was tot op de laatste plaats bezet; er
was geen stoel meer over. Het is fijn als mensen de weg naar het doopvont weten
te vinden. Er volgt binnenkort nog meer…!
Wij hopen voor de kerk en de wereld dat er een mooie lente mag komen, waarbij
vooruitgekeken mag worden naar de Grote Zomer die ons beloofd wordt.

terug
 
 
 
 

De Ark
datum en tijdstip 05-02-2023 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

De Ark
datum en tijdstip 12-02-2023 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.