Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 99 (april 2021)
Het thema van dit nummer is: Pasen. Deze belangrijkste van de christelijke feestdagen wordt voorafgegaan door de Stille Week. We herkennen dat wellicht in ons eigen leven. Vaak wordt een fijne tijd voorafgegaan door een moeilijke periode. Nu komt het paasfeest na de coronaperiode die vaak gepaard ging met ziekte en soms zelfs met de dood. Toch mogen wij als christenen uitzien naar de uiteindelijke overwinning. Rechtvaardigheid zal het winnen van de leugen en het leven triomfeert over de dood. De Stille Week wordt prachtig afgebeeld door de staties die we overal in de roomskatholieke kerken kunnen vinden. In dit nummer wordt aandacht geschonken aan de prachtige kunstwerken van Aad de Haas in de kerk van Wahlwiller. Opvallend is het feit dat hij de veertien staties heeft uitgebreid met twee nieuwe afbeeldingen. Het staat symbool voor het feit dat we het paasverhaal ieder op eigen manier beleven. Op het voorblad staat de door de schilder toegevoegde statie van Jezus’ opstanding: Hij zweeft daar boven zijn graf, terwijl zijn discipelen nog in rouw op de grond liggen. Lees hierover het artikel op de bladzijden 6 en 7. Bijzonder is dat deze schilderijen een tijdlang uit de kerk verbannen werden omdat ze door de tijdgenoten niet op waarde werden geschat. Gedichten geven vaak op treffende wijze de werkelijkheid weer. Ook nu is er een aantal prachtige gedichten bij het verhaal van Pasen gevonden. Het gedicht ‘Zo vrolijk als een vlinder’ kan daarbij speciaal genoemd worden. Na de ‘zware’ lijdenstijd komt er een eind aan alle ellende. Misschien geldt dat dit jaar niet voor ons. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk of we het paasfeest gezamenlijk met anderen kunnen vieren. We zien met smart uit naar het moment dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. De minister zei dat we ons kunnen verheugen op ‘een mooie zomer’. We kunnen er haast niet op wachten. Een van de werken van barmhartigheid is het herbergen van vreemdelingen. Hier wordt in onze kerk en ook in Drieluik gelukkig voortdurend aandacht aan besteed. Kunnen wij feest vieren terwijl we anderen aan hun lot overlaten? Het is verheugend dat het College van Kerkrentmeesters tevreden kan zijn met de opbrengst van Actie Kerkbalans. Met een teruglopend ledenaantal wordt het steeds moeilijker om ‘de eindjes aan elkaar te knopen’, maar onze leden zijn zich van hun verantwoordelijkheid bewust en laten elkaar niet in de steek. Bij de overlijdensberichten werden we getroffen door de mededeling dat Bram Verhoog is heengegaan. Velen kennen hem als iemand die regelmatig voorging in de diensten, niet alleen in Parkstad, maar in de hele regio Zuid-Limburg. Hij was bovendien enige tijd scriba van de kerk in de wijk Brunssum. Zijn overlijden laat een leegte achter. In dit nummer kunnen we een interview lezen met de leden van de Kerkenraad. We zijn blij dat er nog steeds mensen gevonden worden die mee willen helpen aan het leidinggeven van onze gemeente. Vaak doen ze hun werk op de achtergrond, maar ze zijn voor onze kerk van groot belang. Als redactie blikken we vooruit op het meinummer. Dat wordt nummer 100 van ons blad. Dat feit laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Wel richten we onze ogen op de toekomst en vragen we ons soms af hoe lang het nog mogelijk is om Drieluik op deze manier te laten uitkomen. We wensen u allen fijne paasdagen toe in het vertrouwen dat we elkaar spoedig weer in levenden lijve kunnen begroeten.

terug
 
 
 

Inloggen


 

Streamdienst
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Streamdienst
datum en tijdstip 02-05-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Streamdienst
datum en tijdstip 09-05-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.