Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 121 (juni 2023)
De overdenking van ds. Stegink in dit
juninummer raakt een gevoelig onderwerp
aan, namelijk de toekomst
van onze gemeente. Hij signaleert de
problemen waar wij mee kampen,
maar benadrukt ook de hoop waaruit
wij leven. Het vuur van Pinksteren zal
blijven branden en de kerk van Christus
‘houdt stand in eeuwigheid’. Aan
het einde van zijn overweging geeft
hij ons de troostrijke gedachte mee dat we weliswaar een grijze gemeente zijn,
maar ook nog zeer vitaal. Bij het zoeken naar een thema voor Drieluik 121 heeft
de redactie dankbaar gebruik gemaakt van de opmerking van ds. Stegink. Want
toen we de geplaatste foto’s van de afgelopen periode bekeken, viel het op hoeveel
ouderen in onze gemeente een functie vervullen. Maar is dat een probleem?
Vele ouderen maken zich op allerlei manieren verdienstelijk en mede dankzij
hen kan onze Parkstadgemeente nog volop functioneren.
Als thema voor dit nummer is dus gekozen voor ‘grijs en vitaal’. Bij deze woorden
zou men onwillekeurig kunnen denken aan psalm 92. Daarvan luidt vers 15: ‘Zij
dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris’. In het volgende vers
staat waartoe deze vitaliteit dient: ‘Zo getuigen zij dat de Heer recht doet, mijn
rots, in wie geen onrecht is’. Dus als we nog vitaal zijn, mogen we onze energie
in dienst stellen van onze Heer.
In het maandelijkse interview vinden we een prachtig voorbeeld van iemand die
op oudere leeftijd nog zeer actief is. Delia Verhoef heeft in de afgelopen vijftig
jaar haar sporen in onze gemeente verdiend, maar ook nu is ze nog volop bezig
op allerlei terreinen. Ze is onder andere ouderling, lid van de Pastorale Raad,
bezoeker van ouderen, chauffeur en bezorger van Drieluik. Ook voor iemand
zoals zij, die binnenkort 80 jaar wordt, is er voldoende te doen in onze kerk.
Op het voorblad zien we een foto van onze kerk op zondagmorgen. Inderdaad
overheersen de grijze koppen, maar we kunnen niet ontkennen dat deze groep
een grote vitaliteit uitstraalt. Op het achterblad zien we een collage van grijze
mensen die zich op verschillende manieren verdienstelijk maken. We beginnen
en eindigen dit nummer met actieve grijze mensen en de kerk bevindt zich daar
precies tussenin.
Maar eens komt het moment dat onze vitaliteit is weggeëbd en we afscheid moeten
nemen. Ds. Hans Kling heeft een lezing gegeven over ‘waardig levenseinde’.
Een flink aantal gemeenteleden heeft deze avond bijgewoond en een eigen inbreng
gehad.
De tussenpagina’s worden gesierd met mooie foto’s, waarbij zoals altijd bloemen de
boventoon voeren. Deze keer ziet u foto’s van bloemen die in de zomer bloeien.
De redactie doet altijd moeite om gedichten te vinden die bij het thema passen.
In het Liedboek van de Kerken is er keus in overvloed. Ook zijn we blij met de
poëtische bijdrage van ons kerklid Arnold van der Leer. Hij kan zich meten met
dichters van naam.
Nu in de komende maanden velen met vakantie gaan, zou het goed zijn als u
daarover iets kunt melden in een van de volgende nummers van Drieluik. Vaak
beleven we leuke en spannende dingen en het is mooi om anderen daarvan
deelgenoot te maken.
We wensen u veel zon en geluk toe!

terug
 
 
 
 

Pelgrimskerk - NA AFLOOP BIJEENKOMST GEBOUWENCOMMISSIE
datum en tijdstip 11-06-2023 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 18-06-2023 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.