Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 110 (mei 2022)
Het thema voor dit nummer is ‘vrede’.
In de gegeven omstandigheden durf je
dat woord nauwelijks uit te spreken. In
een wereld waarin ‘oorlog’ wordt voorgesteld
als een ‘beperkte militaire operatie’
en waar moorden op onschuldige
mensen keihard worden ontkend, kunnen
we constateren dat ‘de leugen regeert’.
We leven in een tijd van fakenieuws
en de waarheid is soms
moeilijk te achterhalen. Toch hanteert onze landelijke protestantse kerk de leus
‘Alles komt goed’. Die hoop willen we niet loslaten. Nog altijd zijn er veel mensen
van goede wil die anderen willen helpen. De Oekraïense vluchtelingen in onze regio
worden uitgenodigd om hun oosterse paasfeest (een week na ons Pasen) te
vieren in klooster Wittem. En alom horen we berichten dat mensen hun woning
beschikbaar stellen voor vluchtelingen of met hun giften de nodige hulp mogelijk
maken. Omdat de overheid de taak heeft om de Oekraiense vluchtelingen te voorzien
van bed, bad, brood en onderwijs, stelt Het Platform Vluchtelingen zich ten
doel om aan de vluchtelingen thema’s aan te bieden die betrekking hebben op religie
en cultuur. Tegenover al het negatieve nieuws kunnen we constateren dat ‘de
meeste mensen deugen’. Ook in dit nummer besteden we aandacht aan de Oekraïne.
Aangrijpend is de brief die een achtjarig Oekraïens jongetje schrijft aan zijn
omgekomen moeder. Het besef groeit dat het ook onze zoon en onszelf had kunnen
overkomen. Wij leven in een land waar we weten wat vrede is, maar we zullen
solidair moeten zijn met iedereen die door onheil wordt getroffen. Op die manier
kunnen we de wil van Christus vervullen. Onze gemeente is volop bezig met het
maken van plannen en het formuleren van een visie op de toekomst. Hoe krijgt de
samenvoeging verder gestalte en wat gaat er gebeuren met onze kerkgebouwen?
Eens in de vijf jaar wordt er een beleidsplan geschreven en wordt de visie op de
toekomst op schrift gesteld. Het complete beleidsplan + de visie heeft een centrale
plaats in dit nummer van Drieluik. Het stuk vindt u in het midden van dit blad. Het is
uitneembaar en u kunt het meenemen naar de gemeentebijeenkomst van 29 mei
waar na de korte dienst deze stukken zullen worden besproken. De maand mei is
de maand van herdenken en het vieren van de vrijheid. In het prachtige interview
met de kleinkinderen van het voormalige kosterspaar van de kerk aan het Tempsplein
kunt u lezen hoe er in de oorlog door dit echtpaar (en door vele anderen) actief
werd bijgedragen aan het helpen van mensen die zich moesten verschuilen. Ook
de column van deze maand staat in het teken van de bevrijding. Nu de beperkingen
van de coronatijd voorbij zijn kunnen veel activiteiten weer op gang komen. De
waarschuwing om geen handen te schudden, wordt niet meer herhaald, maar wel
is het aanbevelenswaardig om voorzichtig te blijven. Het virus is minder actief en
minder gevaarlijk, maar het is nog niet verdwenen. Onze fotograaf heeft weer een
aantal prachtige foto’s bij elkaar gezocht om dit blad op te fleuren. De foto op de
voorpagina van de tulpen laat zien dat de bloei van de natuur steeds blijft doorgaan.
Met Pasen worden de oude paaskaarsen uitgereikt aan leden die zich in de kerk
gedurende langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt. Gelukkig zijn er veel mensen
die dit predicaat verdienen en is het daarom nooit moeilijk om jaarlijks een
drietal gegadigden met dit prachtige cadeau te verrassen. We zijn verder trots op
mevrouw Santing die met haar 108 jaar niet alleen ons oudste kerklid is, maar bovendien
de oudste inwoner is van onze provincie. De burgemeester van Brunssum
en de gouverneur van Limburg hebben haar weten te vinden en ook onze kerk
heeft haar met een bos bloemen gefeliciteerd.

terug
 
 
 
 

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Kerk aan het Tempsplein - Hemelvaartsdag i.s.m. gerf.vrijg./bapt./LdH
datum en tijdstip 26-05-2022 om 10:00 uur
In samenwerking met Geref. Vrijg. / Baptisten / Leger des Heils

via kerkdienstgemist.nl
meer details

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 29-05-2022 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
________________
 
________________

 
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.