Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 132 (juli en augustus 2024)
‘Zomer’ betekent voor velen vakantie,
dichtbij of verder weg. Even weg uit de
sleur van ons dagelijkse leven. Niet alleen
andere steden of gebieden opzoeken,
zelfs andere landen, maar ook
andere culturen en mensen leren kennen
en zo onze horizon verbreden.
Een thema dat volgens de redactie daarbij past is ‘ontmoeten’. Dat is niet alleen
naar een ander kijken, maar ook je voor die persoon en diens achtergrond interesseren,
met aandacht naar elkaar kijken en luisteren. De foto op het voorblad
is een mooi voorbeeld van deze interactie. Ds. Agnes Hana gaat in haar meditatie
in op deze basisbetekenis van ’ontmoeten’: je openstellen voor elkaar, maar
ook voor God.
Voor de thuisblijvers zijn er deze zomermaanden twee Koffiemiddagen georganiseerd,
waar u elkaar in Parkstad als gemeenteleden op een ontspannen manier
kunt ontmoeten. En de zondagmiddagen van ‘Op de soep’ gaan ook gewoon
door. Laat u verrassen door elkaar op een andere manier te leren kennen.
Op een ludieke manier kun je ‘ont-moeten’ nog meer betrekken bij het vakantiegevoel
‘eventjes weg uit je dagelijkse routine’. Door het voorvoegsel ‘ont’ (= losmaken)
letterlijk los te maken van het woordje ‘moeten’, laten we ‘alles wat moet’
eventjes achter ons en kunnen we ons opladen voor een frisse nieuwe start. Ter
ontspanning hebben we ook twee puzzels in deze Drieluik opgenomen, ze zijn
niet erg moeilijk denken we.
In het maandelijkse interview komen Elly en Paul Loderus aan het woord. Zij
vertellen uitgebreid over het eertijds bloeiende gemeenteleven van de Hervormde
Kerk in Nuth. Er worden dingen genoemd die in andere wijken onbekend zijn.
Dat is ook een van de bedoelingen van de interviews: elkaars verleden leren
kennen en zo een beter begrip voor anderen krijgen.
De redactie wil Riet Ruesink heel hartelijk danken voor de administratieve ondersteuning
die zij 30 jaar lang met grote toewijding aan ons kerkblad gegeven
heeft.
Het thema ‘vluchtelingen’ krijgt in deze Drieluik volop de aandacht. In een lang
artikel van de PKN worden concrete cijfers gepresenteerd waarop het toekomstig
kabinet zijn beleid zou kunnen baseren. Daarnaast wordt er verteld wat de
Protestantse Kerk in Nederland in de afgelopen jaren zelf aan activiteiten voor
en met vluchtelingen heeft ontwikkeld; hoe er in het land allerlei initiatieven zijn
ontstaan. Het is een indrukwekkend tegengeluid naast de roep om zoveel mogelijk
asielzoekers ons land uit te zetten. Het Platform Vluchtelingen Europa heeft
een brief geschreven naar de nieuwe regeringsleiders om hen te wijzen op het
menselijk kapitaal dat vluchtelingen kunnen vertegenwoordigen. Velen willen
zich graag inzetten voor onze maatschappij om zo hun talenten niet verloren te
laten gaan en om hun gastland te danken voor de vrijheid die zij hier herkregen
hebben.
In het ‘Gebed voor Gaza en Israel’ laten we onze grote betrokkenheid bij het
conflict in Gaza zien. In onze onmacht bidden we God om hulp om alle getroffenen
bij te staan en om vrede te bewerkstelligen in de hoofden van de politieke
leiders aldaar.
Helaas is ons weer een aantal gemeenteleden ontvallen en er ligt een aantal
(zwaar) zieke mensen thuis of in het ziekenhuis op bed; voor hen geen vakantieplannen.
Wij denken aan hen en wensen hun veel sterkte toe in deze moeilijke
tijden. De mensen die wèl op pad kunnen gaan wensen we een plezierige tijd toe
en een behouden thuiskomst.

terug
 
 
 
 

de Ark
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

de Ark
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
Viering Heilig Avondmaal
 
meer details

 
Snel naar:

 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.