Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 86 (december 2019 en januari 2020)

De donkere dagen voor Kerst brengen voor velen gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid met zich mee. Onze kerk probeert daar op allerlei manieren verlichting in te brengen. De middag voor alleengaanden voorziet in een behoefte en de adventsviering voor ouderen trekt elk jaar veel bezoekers. Bij de advents- en kerstvieringen wordt ook de jeugd van onze kerk actief betrokken. Kerst vier je niet alleen voor jezelf. Met het adventsproject willen we denken aan anderen in onze omgeving die niet van de welvaart kunnen profiteren. Op zondag 29 decemberzal er opnieuw een Top2000-dienst worden gehouden. Het succes van vorig jaar vraagt om prolongatie. Het nieuwe jaar brengt verandering met zich mee in de frequentie van de kerkdiensten. Om naar een grotere eenheid te groeien worden er voortaan maandelijks drie Parkstaddiensten gehouden. Om praktische redenen worden er tot juli twee Parkstaddiensten in Brunssum gehouden en een in beurtelings Heerlen en Landgraaf. Vanaf juli worden de diensten gelijk over de drie wijken verdeeld. In een gemeentevergadering op 12 januari wordt teruggeblikt op de nieuwe praktijk van de avondmaalsviering. Nu we een paar diensten van Schrift en Tafel hebben meegemaakt, kunnen we ons er een beter oordeel over vormen. Met veel voldoening kijken we terug op de kerkdienst van 3 november, toen onze gemeente samen met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt een aantal historische gebeurtenissen mocht herdenken. Genoemd werd allereerst de stichting van de Gereformeerde Kerk van Treebeek in 1919, nu 100 jaar geleden. Onze Vrijgemaakte broeders en zusters herdachten verder het feit dat hun kerkgenootschap inmiddels 75 jaar bestaat. Ons kerkgenootschap kon dankbaar terugblikken op de hereniging van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk. 25 jaar geleden werd de Protestantse Kerk in Nederland een feit. Maar bovenal was er een opgewekte stemming omdat twee kerkgenootschappen die elkaar lange tijd uit het oog waren verloren, nu elkaar op deze gedenkwaardige dag hadden gevonden. De samenvoeging van onze drie wijken tot een kerk is in het afgelopen jaar een feit geworden. Het is een lang en soms moeizaam proces geweest, maar er kan nu toch met de nodige voldoening op teruggekeken worden. Bij die samenvoeging heeft ds. Kees Hollemans een belangrijke rol gespeeld. Met zijn inzet en deskundigheid heeft hij ons geholpen om grote hobbels te overwinnen. We zijn hem daarvoor zeer dankbaar. Als voorzitter van de kerkenraad heeft hij ons door een lastige periode heen geleid. Nu hij per 1 januari aftreedt als voorzitter, willen we dat feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. In een interview hebben we hem gevraagd om terug te blikken op de afgelopen tijd. Hij heeft de samenwerking met onze gemeente als een heilzaam proces ervaren. Uit de grond van ons hart mogen we zeggen: Kees, heel erg bedankt. Ook binnen de redactie moeten we een afscheid aankondigen. Jan Boers heeft aangegeven dat hij met ingang van het nieuwe jaar ons team zal verlaten. Jan heeft gedurende een zestal jaren gezorgd dat de roosters van de wijk Brunssum zonder haperen in ons blad konden worden gepubliceerd. Hij moest wel eens flink achter de toeleveranciers aanzitten. Daarnaast leverde hij met positief kritische opmerkingen een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van ons blad. Daarom: Jan, hartelijk bedankt. Met een kleiner aantal leden wordt het steeds moeilijker om de kosten van de kerkgemeenschap op te brengen. We willen iedereen vragen een bijdrage te leveren. De Actie Kerkbalans gaat in het nieuwe jaar van start. Draag allen daarin naar draagkracht bij! We willen ook alle abonnees vragen hun abonnementsgeld voor ons kerkblad tijdig te betalen. Het is vervelend voor de uitgever als er herinneringen verstuurd moeten worden. We wensen elkaar veel heil en zegen toe in het nieuwe jaar

terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerk aan het Tempsplein - Parkstaddienst
datum en tijdstip 02-02-2020 om 10:00
meer details

Pelgrimskerk - Parkstaddienst
datum en tijdstip 09-02-2020 om 10:00
meer details

De Ark
datum en tijdstip 16-02-2020 om 10:00
meer details

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 16-02-2020 om 10:00
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.