Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 102 (juli / augustus 2021)
Het zal niemand verbazen dat als thema
voor dit nummer het woord ‘Zomer’ is gekozen.
Dat bedoelen we niet alleen letterlijk,
maar ook figuurlijk. We hebben als kerk en
als maatschappij lange tijd in een wispelturige
herfst en vervolgens in een koude winter
geleefd. Het gebrek aan intermenselijke
contacten maakte dat we op den duur weinig
‘vlees op de botten’ hadden. Nu het zich laat aanzien dat de versoepelingen verder
doorgevoerd zullen worden, krijgen we als kerkgemeenschap weer wat ‘kleur op de
wangen’. U kunt in de mededelingen van de Kerkenraad lezen dat het zo goed als
zeker is dat we in juli 50 en in september wellicht 100 bezoekers in onze kerk mogen
ontvangen. Ook letterlijk mogen we van de zomer en de vakantie gaan genieten. De
fleurige foto’s op voor- en achterblad brengen ons meteen in de sfeer. Het artikel van
ds. Joachim Stegink en het dankgebed van ds. Hans Bouma brengen onze gevoelens
duidelijk onder woorden. Toch is er ook reden tot bezinning. In het ludieke verhaal van
ds. Agnes Hana worden wij gewezen op het feit dat onze manier van leven en vooral
ook onze vakanties een ‘voetafdruk’ op onze aarde achterlaten die soms moeilijk te
verenigen is met ons streven naar duurzaamheid en zorg voor de schepping. Ook dat
aspect mogen we bij onze keuzes laten meewegen.
Daarnaast hebben wij zorg over anderen. Het werk onder vluchtelingen heeft de
voortdurende aandacht van onze kerkelijke gemeente. Op 20 juni was er een
landelijke bijeenkomst op het strand in Scheveningen om het lot van ruim 44.000
omgekomen vluchtelingen te gedenken. Het veld van duizenden plankjes gestoken
in het zand, waarbij elk plankje symbool stond voor een (anoniem) gestorven
asielzoeker, was indrukwekkend. Het verslag daarvan kunt u lezen op pagina
6. Ds. Joachim Stegink schreef daarbij een gebed dat ons terugvoert naar
de bron van onze (actieve) aandacht voor de medemens in nood: Gods liefde.
Die moet ons de kracht geven om te blijven opkomen voor mensen die wanhopig
zoeken naar een veilig bestaan.
Er zijn veel mensen die zich met al hun energie en liefde voor het werk van onze
kerk inzetten. Een van hen heeft helaas afscheid van ons moeten nemen. Irma
Meijer is verhuisd naar Overijssel. Zij is jarenlang in de gemeente Oude Mijnstreek
en voor de uiteindelijke samenvoeging van onze Parkstadgemeente actief
geweest. Onze dankbaarheid daarvoor is tot uiting gebracht in de Kerkelijke
Onderscheiding die zij van de PKN, op verzoek van onze gemeente, mocht ontvangen.
Dat was meer dan verdiend. In het maandelijkse interview wordt zij uitgebreid
aan het woord gelaten.
Dit zomernummer bevat voor de geïnteresseerde lezer veel informatie. Indrukwekkend
is de ‘rondleiding’ die we aan de hand van Wim en Hilde Mietus door
de Kerk aan het Tempsplein mogen maken. Heel gedetailleerd vertellen deze
oudgedienden wat er allemaal te zien is, waar alles voor dient en wat de achterliggende
geschiedenis is. Wie dit verhaal leest, beseft hoeveel moeite het kan
kosten om, door de omstandigheden gedwongen, veel achter zich te laten. De
liefde voor onze kerk kan sterk verbonden zijn met de liefde voor een gebouw.
Nu de verschillende werkgroepen hun activiteiten hervatten zal er in de komende
nummers steeds meer aandacht zijn voor datgene wat er in de verschillende
wijken, maar ook gezamenlijk, gebeurt.
We mogen niet vergeten te vermelden dat de jaarrekening van het CvK ons vrolijk
stemt. Het Covid-virus heeft gelukkig geen negatieve invloed gehad. Integendeel.
Wij wensen u een mooie vakantie toe met zorg en aandacht voor de prachtige
natuur. Mind your footstep!

terug
 
 
 

Inloggen


 

De Ark - max 50 personen
datum en tijdstip 25-07-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Tempsplein - max 50 personen
datum en tijdstip 01-08-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Tempsplein - max 50 personen
datum en tijdstip 08-08-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.