Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 113 (september 2022)
Juli was voor onze gemeente een
feestelijke maand. Op 24 juli deden
maar liefst vier mensen belijdenis
van hun geloof. Het doen van belijdenis
is in onze kerken allang geen vanzelfsprekendheid
meer. Daarom is
verheugend dat nieuwe leden deze
weg willen gaan. De redactie heeft
ervoor gekozen om als thema voor
dit nummer ‘belijden’ te kiezen. Dat
belijden begint of eindigt niet met het doen van openbare belijdenis voor het oog
van de gemeente. De bezoekers van de dienst zullen er veel in herkennen. Iedere
keer, meestal in de zondagsdienst, stellen we onze harten open voor God
en andere mensen om te laten zien wat ons beweegt en waar we voor staan.
Om opnieuw aan de dienst terug te kunnen denken worden in dit nummer de
bevestigingsteksten geplaatst. Die waren door onze predikant heel goed gekozen.
Daarnaast wordt er een compilatie gegeven van datgene wat de belijdeniskandidaten
zelf in de dienst noemden als de kern van hun geloof. Het geheel
was indrukwekkend! Opvallend was de belangrijke rol die de kleur rood in de
dienst speelde. Rood is de liturgische kleur die bij Pinksteren en bij de belijdenis
past. De vier nieuwe leden werd gevraagd om in hun kleding daarmee zoveel
mogelijk rekening te houden. Op de foto op het achterblad kunnen we hiervan
het resultaat zien. Op het voorblad staat een prachtige foto van rode rozen met
op de achtergrond een kruis. Rood, dat de kleur is van de hartstocht en de liefde,
verwijst ook naar het vergoten bloed van onze Heiland. Daarbij mag het kruis als
symbool niet ontbreken. In het maandelijkse interview is er deze keer aandacht
voor de vrijwilligers uit de wijk Landgraaf. Een enthousiaste groep gemeenteleden
zorgt ervoor dat alles in De Ark vlekkeloos verloopt. Dat is niet alleen te
danken aan de grote inzet van koster, hulpkoster en reservekoster, maar aan al
degenen die zich belangeloos voor hun wijkkerk inzetten. Dat getuigt van een
grote liefde voor elkaar en uiteindelijk ook voor Christus. Ondanks het feit dat
onze gemeente in ledental geleidelijk terugloopt blijft het nog steeds mogelijk om
de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Een kleine groep enthousiastelingen
verricht veel werk. Op 7 augustus werd het Heilig Avondmaal gevierd in
de Kerk aan het Tempsplein. Het was even wennen, omdat het anders ging dan
andere keren. Nu de drie wijken één zijn geworden, was het onwenselijk dat de
maaltijd van de Heer op drie verschillende manieren werd gevierd. Alle wijken
zullen iets moeten inleveren, maar uiteindelijk willen we tot eenzelfde manier van
vieren komen. De Werkgroep Eredienst is van mening dat de manier waarop het
nu ging regel dient te worden in de drie wijkkerken. Maar natuurlijk kan er het
een en ander aangepast worden. Bij deze viering moesten de mensen vrij lang
staan en dat was lastig voor de ouderen. Dat punt verdient extra aandacht. Het
Avondmaal moet geen ongemak met zich meebrengen, maar hoort een feest te
zijn.De redactie vindt het wenselijk dat er regelmatig artikelen worden overgenomen
uit kerkbladen van kerken waarmee wij veelvuldig samenwerken. We denken
dan vooral aan de Andreasparochie en de Lutherse Kerk. Deze maand kunt
u de eerste artikelen en berichten lezen die overgenomen zijn.
We zien dat er allerlei activiteiten weer worden opgestart. Wie wil wandelen kan
volop aan zijn/haar trekken komen.
Tenslotte spreken we onze zorg uit over het feit dat de redactie momenteel dun
bezet is. Een kleine groep mensen moet het werk verzetten. We hopen dat iemand
zich geroepen voelt om onze redactie te komen versterken.

terug
 
 
 
 

De Ark - Jeugddienst
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

De Ark
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

De Ark - D+V - startzondag
datum en tijdstip 16-10-2022 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
________________
 
________________

 
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.