Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 91 (juni 2020)

Ineens is er licht aan het eind van de
tunnel. Het geeft hoop dat het dodental
en het aantal besmettingen van het
coronavirus geleidelijk afneemt. Of
we er voldoende hoop uit kunnen putten
is nog niet duidelijk. Het lijkt op het
zonlicht dat ons ’s morgens wakker
maakt, zoals lied 601 het zegt: ‘Licht
dat ons aanstoot in de morgen’. Je weet dan nog niet wat de dag gaat brengen
en je moet nog aangespoord worden tot daden, maar je kunt er iets van maken.
Misschien nemen anderen er wel ‘aanstoot’ aan.
Wat we weten is dat er ook in de kerk geprobeerd wordt tot de oude orde terug
te keren. In juli mogen er diensten worden gehouden waaraan maximaal 100
personen mogen deelnemen. In juni zal er een proefperiode zijn waarin 30 mensen
aanwezig mogen zijn. Dan kunnen we uitproberen wat er mogelijk is. Dat
alles vergt de nodige organisatie. Hoe de Kerkenraad het denkt aan te pakken
kunt u in dit nummer op het binnenblad lezen. Het moment nadert waarop we
elkaar weer in het gezicht kunnen kijken en waarin we samen onze Heer kunnen
prijzen. Tot die tijd worden de kerkdiensten gehouden op de manier die we inmiddels
gewend zijn. Hulde aan de mensen die dit alles mogelijk maken. In het
vorige nummer van Drieluik werd een aantal namen genoemd. Daarbij vergaten
we de organisten te vermelden. Ook hen willen we bedanken voor hun inzet.
‘Licht’ is het thema van dit juninummer. Licht zet de dingen in het zicht. We krijgen
zicht op de komende kerkdiensten en hoop op de toekomst. De foto’s en de
gedichten sluiten aan bij het gekozen thema.
Als dit nummer verschijnt is het Pinksterfeest juist achter de rug. Daarin wordt
gesproken van ‘vuur’. Vuur is het ultieme licht. Het geeft warmte en gezelligheid.
Op het eerste Pinksterfeest werd het vuur door een onzichtbare hand doorgegeven
van de een naar de ander. Daar is het begonnen en de onzichtbare hand
heeft ook ons aangeraakt met de bedoeling dat we Gods genade aan anderen
doorgeven.
In het maandelijkse interview maken we kennis met de werkgroep Ontmoeting
en Bezinning. De deelnemers vertellen over plannen en hun motivatie. Deze
werkgroep neemt een belangrijke plaats in onze kerkelijke activiteiten in.
Met vreugde kunnen we in de drie wijken de paaskaarsen van het afgelopen jaar
uitreiken aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
De keus zal niet gemakkelijk zijn geweest, want in onze kerkelijke gemeente
zijn er velen die een onderscheiding zouden verdienen. In deze drie
personen wordt de hele actieve kerkgemeenschap geëerd.
Het CvK en de Diaconie uiten hun zorgen over de teruglopende inkomsten in
deze periode waarop er geen collectes in de kerk kunnen worden gehouden. U
kunt hun zorgen verlichten daar op een van de manieren die in dit blad worden
aangegeven uw geld over te maken.
We wensen elkaar toe dat het licht van Gods genade ons mag verlichten en ons
de weg mag wijzen.
 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Uitzending
datum en tijdstip 07-06-2020 om 10:00
via Youtube
   via Kerkomroep.nl

 
meer details

Uitzending
datum en tijdstip 14-06-2020 om 10:00
via Youtube
   via Kerkomroep.nl

 
meer details

Uitzending
datum en tijdstip 21-06-2020 om 10:00
via Youtube
   via Kerkomroep.nl

 
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.