Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 80 (mei)

U zult het met ons eens zijn: na de kerkdienst van 14 april verkeerde de Parkstadgemeente in jubelstemming. Er werd een beroep uitgebracht op ds. Joachim Stegink en hij bevestigde kort daarna dat hij het beroep aanvaardde (zie zijn brief op blz. 19). Door menigeen werd in de tijd dat de gemeente vacant was de naam van ds. Stegink genoemd. “Waarom beroepen we hem niet meteen, want hij is al zo vertrouwd met onze gemeente?” was de vraag van velen. De beroepingscommissie heeft er op aanraden van de beroepingsconsulent echter voor gekozen om de procedure zo zorgvuldig mogelijk te volgen. In het laatste deel van het traject was ds. René Silvis uit Venlo de consulent. Hij zal ook betrokken zijn bij de bevestigingsdienst die op 9 juni ’s middags in de Pelgrimskerk zal plaatsvinden. We zien er reikhalzend naar uit. We kennen de talenten van ds. Stegink, die in onze gemeente niet alleen de Door-en-Voor-Diensten heeft geïntroduceerd, maar ook de belangrijkste grondlegger is van de totstandkoming van een organisatievorm in werkgroepen. Het feit dat hij in die groepen grote nadruk legt op vormen van bezinning wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd. We vertrouwen erop dat we met Gods hulp een fijne tijd onder deze predikant tegemoet zullen gaan. In het volgende nummer van Drieluik zal ds. Stegink in een interview zijn visie op het functioneren van onze gemeente nader toelichten. Onze dank gaat uit naar de beroepingscommissie die onder de deskundige leiding van voorzitter Klaas Wijnsma en van de beroepingsconsulent voortreffelijk werk heeft gedaan. De vrijwilligersdag van 16 maart is een groot succes geworden. Meer dan honderd vrijwilligers gaven gehoor aan de oproep om aan de activiteiten mee te doen. Er waren  diverse workshops, waarbij een keus kon worden gemaakt uit onderwerpen op het gebied van bezinning, creativiteit en spel. Ook hier zijn wij dank verschuldigd aan de organisatoren die voortreffelijk werk hebben geleverd. Deze middag vraagt om een vervolg in de toekomst. Het gebeurt niet vaak dat er iemand binnen onze gemeente belijdenis aflegt van het geloof. Thea Fukkink die op latere leeftijd met de kerkelijke gemeenschap in De Ark in aanraking kwam, was vanaf dat moment op vele terreinen actief. Het is fijn dat ze haar betrokkenheid op deze wijze wilde bezegelen. Het jubileum van SamSam werd in de dienst van 24 maart op indrukwekkende wijze gevierd. Het is jammer dat dit jubileum tevens het afscheid werd van dit gezellige koor met zijn internationale repertoire. 25 jaar geleden vond er een uitwisseling plaats tussen christelijke jongeren van onze gemeente met jeugd uit Zimbabwe. Er werd toen een gelegenheidszanggroep opgericht met de bedoeling de gasten te begroeten met het zingen van een aantal Afrikaanse liederen. Dat wekte zoveel enthousiasme dat SamSam daarna is blijven bestaan. Belangrijk was daarbij dat er in de persoon van Alice ten Kate een enthousiaste en deskundige dirigent werd gevonden. Helaas werd de groep steeds kleiner door het vertrek van de meeste jongeren naar elders en door het overlijden van een aantal oudere leden. Bovendien werd het voor de dirigent steeds moeilijker haar werk te combineren met deze hobby. Jammer, maar in dit geval onvermijdelijk.
We zien uit naar de vakantie. De wintermaanden zijn voorbij en veel ouderen mijden de grote vakantie en gaan nu reeds op pad. We wensen elkaar een fijne tijd toe en hopen dat iedereen energie zal opdoen om met de nieuwe predikant een bijdrage aan onze gemeente te leveren.
 

terug
 
 
 
 

Pelgrimskerk - Parkstad gezinsdienst
datum en tijdstip 26-05-2019 om 10.00 uur
meer details

De Ark - Hemelvaartsdag - Parkstaddienst
datum en tijdstip 30-05-2019 om
meer details

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 02-06-2019 om 10.00 uur
meer details

De Ark
datum en tijdstip 02-06-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.