Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 104 (oktober 2021)
Het belangrijkste nieuws waar alle
kerkgangers op zaten te wachten,
kwam vlak voor het ‘ter perse gaan’
van deze Drieluik. Op blz. 8 kunt u de
nieuwe Coronaregels lezen die in onze
gemeente zijn vastgesteld. Een kleine
vooruitgang, hoewel we uitkijken naar
de zondagdiensten waar we weer alle
liederen mogen meezingen en niet alleen het slotlied.
Het thema van deze Drieluik is ‘Gezien door de ogen van anderen’. Dat heeft te
maken met de EO-opnames die gemaakt zijn tijdens de kerkdienst van 12 september
jongstleden en met de interviews die afgenomen zijn van onze twee predikanten,
ds. Agnes Hana en ds. Joachim Stegink, en een aantal gemeenteleden. Ds.
Agnes Hana in haar rondzendbrief en Erik Bastiaan-Net in Drieluik vertellen van
hun ervaringen. Erik heeft uit zijn vele foto’s weer een mooie collage gemaakt.
Degenen die die opnames allemaal hebben ondergaan kunnen verslag doen over
hoe arbeidsintensief die opnamedagen geweest zijn. En ook, hoe indringend de
vragen soms waren. Maar het feit dat onze gemeente van alle kanten belicht en
in het zonnetje gezet wordt, is een bijzondere kans om op die manier ook zelf met
een andere ogen naar onze gemeente te kijken. Om zo gemeenteleden te leren
kennen die anders niet voor het voetlicht zouden treden. En om duidelijk te horen
uitgelegd wat onze problematiek is èn waar kansen voor onze toekomst liggen.
Als gelovigen weten we ons ook gezien door de ogen van de Ander. Op bladzijde
4 vindt u daar een beschouwing over, naar aanleiding van het voorafgaande artikel
van ds. Hollemans over de ziel en het pastoraat.
Dat er in de afgelopen Coronatijd al een wonder in onze gemeente heeft plaats
gevonden kunt u lezen in het interview met de beam- en streamteams (zie bladzijde
14). Want niemand had anderhalf jaar geleden kunnen denken dat we thuis
zulke professionele ‘live’ beelden van onze kerkdiensten zouden kunnen bekijken.
Mensen met een vurige geest-/ ‘Geest’kracht zetten zich daarvoor in; mede daardoor
kon de onderlinge verbondenheid binnen onze gemeente tijdens de beperkende
Coronaregels zo goed mogelijk in stand gehouden worden.
Tijdens de eerste kerkdienst van oktober zullen we nu echt afscheid gaan nemen
van ds. Kees Hollemans als voorzitter van onze kerkenraad. Wij zijn hem heel veel
dank verschuldigd voor zijn deskundige, ervaren inzet bij bestuurlijke zaken. Hij
blijft nog aan onze gemeente verbonden als notulist in de Commissie Kerkgebouwen.
We kijken uit naar het vrouwelijke duo Henriëtte Byrnes en Marjo Knibbeler
die ongetwijfeld hun eigen stempel gaan zetten op hun gezamenlijke voorzitterschap
van de kerkenraad. Ook als redactie van Drieluik wensen wij hun Gods
zegen toe bij deze belangrijke taak. En we hopen met hen en met ds. Hollemans
dat er zich nieuwe gemeenteleden aanmelden voor ambtelijke taken. Deze ambtsdragers
blijven nodig om -zo breed mogelijk gedragen- kerkenraadsbesluiten te
kunnen nemen. Nu er geen maximum meer staat op het aantal aanwezigen in de
kerk zullen waarschijnlijk ook gemeenteberaden gaan volgen, zodat we met elkaar
kunnen gaan beslissen over onze toekomst in Parkstad.
In het verslag van de kennismaking met de Stichting Wijkpresentie (in Heerlen)
kwam naar voren dat dit van oorsprong een katholiek initiatief is, met een oecumenische
inslag. Daarmee is er een grote overeenkomst met de Stichting Harteklop
in Landgraaf. Om als christenen gezamenlijk op te komen voor de zwakkeren in
de samenleving is een fantastisch streven. Als je op deze manier herkenbaar present
bent in de maatschappij heeft het christendom - en dus ook hopelijk onze
Parkstadgemeente - voor de toekomst bestaansrecht.

terug
 
 
 

Inloggen


 

Pelgrimskerk - Kerkdienst Anders -
datum en tijdstip 31-10-2021 om
via kerkdienstgemist.nl
meer details

De Ark
datum en tijdstip 07-11-2021 om
via kerkdienstgemist.nl
meer details

De Ark
datum en tijdstip 14-11-2021 om
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
________________
 
________________

 
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.