Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 85 (november)

In dit nummer is een grote plaats ingeruimd voor een interview met pastoor Geert Bles van de roomskatholieke Andreasparochie in de Heerlense wijk Heerlerbaan. Hij is de grote stimulator geweest van de oecumenische praktijk, die vooral rond de Andreasparochie en de wijk Landgraaf wortel heeft geschoten. De samenwerking heeft op allerlei terrein resultaat gehad. Dat komt in het interview duidelijk naar voren. Indrukwekkend is de wijsheid en de vroomheid die uit de woorden van pastoor Bles tot uitdrukking komen. Deze ‘éminence grise’ is in de wijken Landgraaf en Heerlen een begrip, maar in Brunssum is hij wellicht minder bekend. Dat is de reden waarom in de inleiding van het interview uitvoerig op de betekenis van hem wordt ingegaan. De jeugd van onze gemeente heeft een fijn weekend gehad in de Belgische plaats Opoeteren. Het is niet zo’n grote groep, maar de sfeer is optimaal en de groep ouderen die zich voor het jeugdwerk inzet, verdient alle waardering. 
 U vindt in dit nummer een verslag en een aantal foto’s van het gebeuren. Op allerlei manieren wordt vanuit onze gemeente vorm gegeven aan de zorg om anderen. Op 17 oktober was er een ‘dag voor de Armoede’ waar vanuit onze gemeente in Heerlen en in Landgraaf medewerking werd verleend. De activiteiten van Stichting Harteklop zijn ook hartverwarmend. Er wordt gelegenheid 
 geboden aan eenzamen en alleenstaanden om in contact met andere mensen te komen. Onze bezorgdheid om anderen blijkt ook uit het grote aantal bezoekers dat 
 aanwezig was bij de lezing van Joke Zuidema over ‘Pastoraat en dementie’. Er kwam veel aan de orde en uit de vragen die na afloop werden gesteld bleek dat velen te maken hebben met het verdriet dat deze heilloze ziekte teweegbrengt bij patiënten en hun familie en relaties. Op 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Die dag wordt ook wel ‘eeuwigheidszondag’ genoemd. De overledenen van het afgelopen 
 jaar worden speciaal genoemd en herdacht. Het verdriet dat een verlies teweegbrengt, wordt in het bredere perspectief van de eeuwigheid geplaatst. Op indrukwekkende manier wordt de ervaring van het ‘afscheid nemen’ verwoord in een gedicht van Dietrich Bonhoeffer. Wie zelf de woorden niet kan vinden om zijn verdriet te uiten, kan de woorden meebidden die in het ‘gebed om troost’ worden aangereikt. Anderen kunnen gevoelens soms beter onder woorden brengen dan wijzelf. Daar mogen we dankbaar gebruik van maken. Voorzichtig kunnen we vooruitblikken op de maand december met zijn vele 
 activiteiten. Aan het Adventsproject wordt speciaal aandacht besteed, de 
 Adventsviering voor senioren ligt in het verschiet en de Top2000-viering van vorig jaar krijgt een vervolg. Vorig jaar was dit een overweldigend succes, waarbij veel belangstellenden van buiten onze kerk werden bereikt. U wordt verder nog geïnformeerd over de Willibrordlezing die handelt over 
 ‘oecumene als oefening in gastvrijheid’.  Ds. Hollemans geeft een inkijkje in de beraadslagingen van de kerkenraad. Daarnaast geeft hij in een helder artikel een terugblik en een vooruitblik over de Avondmaalsviering zoals die ons voor ogen staat. De redactie wil de berichtgeving van de drie wijken gaan stroomlijnen. Daarom zullen wij een aantal rubrieken met dezelfde inhoud gaan samenvoegen. Dat zal niet onmiddellijk lukken, maar het zal goed zijn als onze eenheid ook in Drieluik gestalte krijgt. Toch zal de ‘drieluik’ zeker geen ‘eenluik’ gaan worden.
 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 24-11-2019 om 10.00 uur
meer details

De Ark
datum en tijdstip 24-11-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 24-11-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.