Trouw en uitvaart diensten De Ark Trouw en uitvaart diensten De Ark

De kerkenraad heeft de tarieven voor Rouw- en Trouwdiensten in 2013 vastgesteld en bepaald dat jaarlijks de tarieven aangepast worden met de consumenten prijsindex.

In 2019 zullen voor leden van de Protestantse Gemeenten Parkstad de kosten voor een dienst in het kerkgebouw De Ark € 377,68 bedragen. Voor leden zal voor een uitvaartdienst in het crematorium € 161,59 in rekening worden gebracht. Deze bedragen worden nog vermeerderd met door de voorganger(ster) gemaakte reiskosten.

Op genoemde bedragen wordt het totaal van de betaalde vrijwillige bijdragen over de laatste 2 jaar in mindering gebracht. Op basis van diaconale overwegingen kan het moderamen besluiten tot gehele of gedeeltelijke verdere reductie van het tarief. In De Ark worden geen consumpties verkocht en geen koffietafels gehouden.

Voor de volledige regeling zie:  20190101 Regeling Trouw- en Uitvaartdiensten PGOM.pdf.

 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Nader te bepalen
datum en tijdstip 18-04-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Nader te bepalen
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Nader te bepalen
datum en tijdstip 02-05-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.