Taken Diaconie Taken Diaconie
  • Beheert de diaconale gelden van de gemeente
  • Stelt elk jaar een begroting en jaarrekening op, die ter goedkeuring aan de kerkenraad worden voorgelegd
  • Zorgt voor diaconale en financiële verantwoorde keuzes
  • Stelt financiële middelen beschikbaar voor financiële ondersteuning nabij en ver weg, binnen en buiten de eigen gemeente
  • Stelt het collecterooster op, in overleg met het CvK en sluit daarbij o.a. aan op voorstellen en projecten van de PKN
  • Werkt aan bewustzijnsvorming van de gemeente als geheel als het gaat om barmhartigheid, vrede, gerechtigheid en duurzaamheid
  • Zoekt naar mogelijkheden om diaconaal actief te worden naar buiten toe in samenwerking met andere (christelijke) geloofsgemeenschappen
  • Verzorgt de bloemengroet van de zondagse eredienst in overleg met de Wg Pastoraat en draagt de kosten hiervoor

Aandachtsgebieden:
Gemeenteleden, kwetsbaren in de samenleving en projecten van Kerk in Aktie

 
terug
 
 
 
 

de Ark
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

de Ark
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
Viering Heilig Avondmaal
 
meer details

 
Snel naar:

 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.