Parkstadcredo

Parkstadcredo

In het proces van samenwerking van onze drie Parkstadgemeentes gaat het over financiën, over menskracht, over activiteiten, over gebouwen, over organisatie, over structuren, over vergaderingen.

Maar, zo is gezegd, als we echt met elkaar verder gaan, en we willen elkaar leren kennen, en met elkaar optrekken als protestanten in Parkstad, dan moeten we het over ons geloof hebben.
Dat is de basis geweest voor het eerste Parkstadbrede geloofsgesprek in het seizoen 2012-2013:
zes inspirerende avonden aan de hand van de tekst van de Apostolische Geloofsbelijdenis, waarin we elkaar beter leerden kennen, afwisselend in de Pelgrimskerk, de Ark en de Brug.

We spraken er met elkaar over:  verwoordt die oude tekst van de Apostolische Geloofsbelijdenis nu ons geloof anno 2013? Of zeggen we andere dingen, als we ons geloof van nu onder woorden brengen? En vinden we elkaar dan wel, waar mensen tegenwoordig zo heel verschillend geloven, de één meer orthodox, de ander meer vrijzinnig.

We hebben heel goede gesprekken gehad met elkaar. En aan het eind hebben we gezegd: laten we nu eens proberen, na alles wat aan de orde is geweest, om woorden, zinnen, regels, fragmenten bij elkaar te brengen over ons geloof;  woorden waarin we elkaar vinden, woorden waarmee we in Parkstad de toekomst tegemoet kunnen gaan.
Woorden over geloof. Een Parkstadcredo.

In de afgelopen weken is dat Parkstadcredo tot stand gekomen en op zondag Weeskind, 12 mei 2013, is dat Parkstadcredo voor het eerst gelezen in een Parkstaddienst in ‘de Ark’ in Landgraaf.
Het kan gelezen worden in liturgievieringen, bij vergaderingen, en kan zo tot inspiratie dienen!

PARKSTADCREDO

Ik geloof en stel mijn vertrouwen in God,
die in wezen van een onkenbare dimensie is, een onzichtbaar en alles overstijgend mysterie.
Ik geloof met name in de God, van wie we weten uit de boeken van het Eerste  en Tweede Testament, waarin de NAAM wordt geopenbaard: ‘Ik zal er zijn’, die ik Hij of Zij kan noemen.
Hij is een trouwe bondgenoot, gids en inspirator.
Ik geloof dat God liefde is en dat wij daaruit mogen leven.
Ik geloof dat deze God  de aarde en het leven heeft geschapen, heeft gewild.
Hij heeft het aan de mensen toevertrouwd het scheppingswerk voort te zetten.
Hij stelt mij voortdurend voor de keus om mijn leven voor mijzelf en voor anderen
tot zegen of tot vloek te laten zijn.
Hij wil mij steeds nabij zijn als ik kies voor zegen, wat daar ook verder het gevolg van is,en wil mij tot inkeer en omkeer brengen als ik verkeerd kies.

Ik geloof in Jezus,
een joodse man, een kind van Maria en Jozef, en tegelijkertijd een kind verwekt door de Geest van God.
Omdat hij vol was van de Geest van God wordt hij ook ‘zoon van God’ genoemd,
met een bijzondere band met God, die hij zijn vader noemde.
Hij heeft ons de liefde en het doen van gerechtigheid voorgeleefd. Een liefde die weerloos is.
Ik kan hem ‘mijn broeder’ noemen die ons het meest nabij kwam toen hij het menselijk lot droeg.
Hij was trouw aan zijn God, aan zijn roeping en aan de mensen, tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Vanwege die trouw ziet God in Hem alle mensen aan. God beschouwt door Hem de mensen als met zich verzoend en roept op tot de dienst der verzoening van mensen onderling.
Hij is van Godswege opgewekt uit de dood, waarmee gezegd wil zijn dat het leven het wint van de dood, dat de liefde het wint van de haat, en dat dit mensen definitief tot bondgenoten heeft gemaakt van de bondgenoot-God.
Ook wijzelf mogen  opstaan en leven en ons verzetten tegen wat het goede leven bedreigt en beschadigt.

Ik geloof in de Heilige Geest,
in wie God Zijn adem de mensen heeft ingeblazen.
In de Geest mogen wij Gods werkzaamheid in de wereld zien.
Hij is een bron van blijdschap, wijsheid en geloof.
Zij waait waarheen zij wil, is niet te manipuleren.
De Geest is de gave van God om alle mensen in vuur en vlam te zetten voor een hemel op aarde.

Ik geloof in een beweging van mensen, die samen kerk willen zijn,
die met handen vol twijfels blijven  geloven dat God er is en met hen meetrekt.
Ik geloof dat mensen Gods handen zijn.  Zijn mond werd de onze.
Wij mogen ons kinderen van God weten, en dat strekt zich uit tot over de grenzen van ons aardse bestaan heen:  God zal ons weiden ook na onze dood.
Ik geloof dat wij altijd bij God geborgen zullen zijn. 
Amen.

terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerk aan het Tempsplein - Parkstaddienst
datum en tijdstip 02-02-2020 om 10:00
meer details

Pelgrimskerk - Parkstaddienst
datum en tijdstip 09-02-2020 om 10:00
meer details

De Ark
datum en tijdstip 16-02-2020 om 10:00
meer details

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 16-02-2020 om 10:00
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.