Nieuwsbrief Protestantse Parkstadgemeente 210810


Uit de Kerkenraadsvergadering

De Kerkenraad vergaderde op 4 augustus 2021
Een paar hoofdpunten uit deze vergadering vindt u hier onder. Een uitgebreid verslag zal in het komende nummer van Drieluik worden gepubliceerd.

Een nieuwe voorzitter
Beter gezegd een nieuwe duo-voorzitter. Twee mensen hebben zich bereid verklaard om samen het voorzitterschap van onze Kerkenraad op zich te nemen: Henriëtte Byrnes en Marjo Knibbeler. Henriëtte zal de meer pastorale kant van het voorzitterschap op zich nemen en Marjo de meer bestuurlijke kant. De Kerkenraad benoemt hen als zodanig. Bezwaren tegen deze benoeming kunnen worden ingebracht bij de scriba, Leen de Rooij. Als er geen bezwaren tegen deze benoeming worden ingebracht, zullen beiden bevestigd worden in de dienst van zondag 3 oktober.

Kerkdiensten
Besloten wordt om de huidige situatie voorlopig te handhaven. Vijftig bezoekers per dienst en vier zangers. Per maand wisselen we daarbij van kerkgebouw. Tenzij de situatie echt verandert, houden we dat ook in 2022 tot en met juni vol. De internetuitzendingen van deze diensten blijven in deze periode doorgaan.
Als we ons aan de ‘anderhalve meter afstand’ houden kunnen we – in aangepaste vorm – Avondmaal vieren. Ook kan er dan na afloop van de kerkdienst weer samen koffie worden gedronken.
Er is echter één uitzondering – de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag gedenken we onze overledenen van dat jaar. Omdat de uitvaarten vaak hebben plaatsgevonden in één van de drie kerkgebouwen, zal er op deze zondag een dienst in alle drie onze gebouwen gehouden worden.

Van het Pastoraat
Marjan Jansen (wijk Heerlen) legt haar functie binnen de werkgroep Pastoraat binnenkort neer. Tot nu toe is er geen opvolger voor haar gevonden. We zijn naarstig op zoek naar een opvolger van haar in de werkgroep pastoraat, die als contactactpersoon naar de wijk Heerlen kan fungeren. Mocht u belangstelling hebben of iemand weten die benaderd zou kunnen worden, kunt u dat aan de voorzitter of scriba kenbaar maken.

Van de Diaconie
Lies Deijs en Ina Jeeninga nemen aan het eind van dit jaar afscheid als diaken. Aartje Jager zal als taakdrager actief worden in de Diaconie.

ds. Kees Hollemans
 


Bericht van de scriba
In de dienst van 15 augustus zal er een groepje van 6 jonge mensen van de World Servants onze kerk bezoeken. Zij verlenen hulpdiensten over de hele wereld, maar wegens de beperkende maatregelen in verband met Covid 19, blijven ze dit jaar in eigen land. Zij gaan hulpverlenen in de Heerlense wijk Vrieheide. In overleg met ds. Stegink heeft de Diaconie besloten om de collecte van de Diaconie op 15 augustus aan de World Servants te besteden.

Leen de Rooij

 
 
 
 

Pelgrimskerk - NA AFLOOP BIJEENKOMST GEBOUWENCOMMISSIE
datum en tijdstip 11-06-2023 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 18-06-2023 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.