Nieuwsbrief Protestantse Parkstadgemeente 200508

Bedragen voor collectes digitaal overmaken

Vanaf zondag 10 mei is het mogelijk om de collectes zoals die in het collecterooster staan vermeld nu digitaal via onze website www.pknparkstad.nl te doen. We zullen in de nieuwsbrief elke keer de link meesturen zodat het nog eenvoudiger is om met één klik op de juiste pagina te komen. Dit is namelijk: www.pknparkstad.nl/collecte

Wij als Protestantse Parkstadgemeente hebben ons aangesloten bij “kerkbijdrage.nl”, zij hebben dit initiatief opgestart i.v.m. de corona crisis, Hier hebben zich al wat meer kerken voor opgegeven.

Elke week leest u waar de collectes voor zijn en u kunt de bedragen die al standaard staan ingevuld ten alle tijden aanpassen.
Daarna kiest u uw bank en klikt op de knop met de tekst "Schenk ***** via iDEAL".
De rest van de procedure is afhankelijk van uw bank.

Er zij uiteraard wat kosten aan deze vorm van collecteren verbonden maar wij hopen toch dat op deze manier de terugloop van de inkomsten enigszins wordt gecompenseerd. Door via een overboeking alle drie de collectes te innen voorkomen we wel onnodige dubbele kosten.

Namens de Diaconie en het CvK alvast hartelijk dank voor uw giften.

Ruud Otten
 

Uiteraard kunt ook op de traditionele manier uw giften overmaken.
Voor de Diaconie is dat al geruime tijd één bank nummer:
Giften voor de Diaconie: NL12 INGB 0003 4154 65
t.n.v. Diaconie Protestantse Parkstadgemeente Brunssum Heerlen Landgraaf

Voor de Kerken (CvK) is ook gekozen om één banknummer te gebruiken
Giften voor de Kerken: NL90 RABO 0373 7217 81
t.n.v. Protestantse Parkstadgemeente

In Drieluik 90 is op bladzijde 7 per ongeluk voor de Kerkbijdragen een verkeerd banknummer opgegeven, dat moet het hierboven genoemde banknummer zijn.
De nummers die achter in Drieluik staan op blad 27 zijn nu nog bruikbaar, maar onze voorkeur gaat uit naar: NL90 RABO 0373 7217 81.
Mocht het nodig zijn, zou u dat in uw bankadministratie willen aanpassen.
Alvast hartelijk dank,

Hille Wesseling (Communicatie) 
 
 
 

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

 
Snel naar:

 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.