Protestantse Parkstadgemeente
 
 
Jaarrekening 2013 en begroting 2015 voor de Diaconie PGOM Jaarrekening 2013 en begroting 2015 voor de Diaconie PGOM
In de kerkenraadsvergadering van 8 oktober 2014 is de jaarrekening voor het boekjaar 2013 en de begroting voor het jaar 2015, zoals opgesteld door de Diaconie van de PGOM, besproken en goedgekeurd. U ziet in het overzicht de samenvatting van de jaarrekening en de begroting. Het negatieve resultaat voor 2013 is € 5.729,77. Dit is ten laste gebracht van het vermogen. De begroting voor 2015 laat een tekort zien van € 6.150,00. Naar verwachting zal 2015 het laatste jaar zijn waarin grotere bedragen aan het vermogen worden onttrokken. In de volgende jaren zullen inkomsten en uitgaven met elkaar in balans gebracht worden. Dit is een bewust beleid van de Diaconie in samenspraak met de kerkenraad om een relatief beperkt eigen vermogen in stand te houden. Per 1 januari 2015 zal het jeugdfonds (ca. € 5.000) overgebracht worden naar het College van Kerkrentmeesters daarmee worden alle kosten voor het (jeugd) pastoraat in één jaarrekening verantwoord. De volledige jaarrekening 2013 en de begroting 2015 liggen in de week van 1 tot en met 9 november 2014 ter inzage in de consistorie van ons kerkgebouw De Ark. Als u een exemplaar van de jaarrekening wilt ontvangen of als u een toelichting over deze jaarrekening wenst, neemt u dan contact op met de voorzitter van de Diaconie Frans Purschel, tel. 045 – 5332811 of e-mail: fpurschel@gmail.com.
 
 
  Rekening Begroting
Alle bedragen in Euro 2013 2013 2014 2015
Lasten        
Kerkdiensten 341,24 500 600 450
Quotum 444,49 400 450 450
Bijdr. ouderen/vluchtelingen 631,09 900 900 900
Bijdrage jeugd 1.651,49 250 250 -
Taizé reis 1.737,76 - - -
Diaconale projecten 922,58 750 500 750
Alg. kosten/abonnementen 1.060,75 250 650 500
Doorzendcoll. en aanvulling 5.984,82 5.000 8.500 5.000
Donaties en giften 3.820,78 - - 2.500
Representatie 111,87 - - 150
Bankkosten 194,64 - 150 150
Totaal lasten 16.901,51 8.050 12.000 10.850
         
Baten        
Collecten (gewoon) 2.704,31 2.700 2.500 2.300
Collecten (doorzend) 2.407,04 2.500 2.300 2.200
Giften e.d. 134,00 450 400 100
Ontvangsten jeugd 1.280,53 - - -
Ontvangsten Taizé reis 4.515,36 - - -
Rente 130,50 800 500 100
Totaal baten 11.171,74 6.450 5.700 4.700
         
Saldo voordelig/nadelig -5.729,77 -1.600 -6.300 6.150
         
Vermogen Diaconie 31-12 30.312,79 34.443 28.143 15.992
(exl. jeugd)
Fonds Jeugdwerk PGOM opgenomen in de Diaconie 6.374,23      
 

 
 
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Tempsplein - max 50 personen
datum en tijdstip 08-08-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Tempsplein D+V-Dienst - max 50 personen
datum en tijdstip 15-08-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Tempsplein D+V-Dienst - max 50 personen
datum en tijdstip 22-08-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.