Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 115 (november 2022)
Bij het kiezen van een thema voor dit
nummer kwam de redactie tot drie
mogelijkheden. Allereerst kozen we
voor ‘dankbaarheid’. Dat is in het verlengde
van de prachtige jeugddienst
die vorige maand werd gehouden en
waarbij de jeugd, tot verrassing van
veel ouderen, voor dit thema koos. De
jongeren in Nederland behoren tot de
gelukkigste van de wereld en kennelijk
geldt dat ook voor de jeugd van onze kerk. Dat is bemoedigend. We kijken dan
ook met grote dankbaarheid terug op datgene wat de jongeren van onze kerk in
die dienst lieten zien en horen. Die dankbaarheid komt ook tot uiting in de dankdiensten
voor gewas en arbeid die in veel kerken rond deze tijd worden gehouden.
In het artikel van ds. Agnes Hana wordt daar op enigszins ludieke wijze aandacht
aan geschonken. Bekijk de prachtige foto met de pompoenen, die laten zien hoe
de natuur ons verwent. Natuurlijk hebben wij onze zorgen, vooral nu de oorlog in
Oekraïne consequenties voor ons blijkt te hebben. We leveren het nodige in, maar
we houden nog veel over en we mogen ons solidair tonen met een volk dat zeer
te lijden heeft van een tiranniek buurland.
Onze solidariteit strekt zich niet alleen uit naar de onderdrukten in andere landen.
Binnen ons eigen land lukt het ook heel moeilijk om de eerste voorzieningen te
bieden aan mensen die buiten hun schuld hun toevlucht tot Nederland hebben
gezocht. Het lijkt net of ze met tegenzin worden geaccepteerd, terwijl ze huis en
haard hebben verlaten om uit levensbedreigende situaties te ontsnappen. Laten
we er allen aan bijdragen dat ook zij zich spoedig dankbaar kunnen tonen voor
hetgeen een vrij en democratisch land te bieden heeft.
Het tweede thema voor deze maand is ‘troost’. Op 20 november worden in de
drie wijkkerken de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. In het volgende
nummer van Drieluik worden hun namen afgedrukt. Velen zullen ook denken
aan de dierbaren die hun eerder zijn ontvallen. Het gemis blijft voelbaar en kan
een litteken op onze ziel achterlaten. Gelukkig leven we niet voor onszelf. De
kerk is een plaats waar troost en bemoediging wordt geboden. Wij zijn er voor
elkaar en kunnen samen, onder het toeziend oog van de Heer onze vreugde en
ons verdriet delen.
Als derde thema werd ‘Advent’ genoemd. Op 27 november is de eerste Adventszondag.
Er zal in de Adventstijd gecollecteerd worden voor een hulpproject in
onze regio. Advent betekent ‘Hij komt’. We mogen ons als kerk bewust zijn dat
we er niet alleen voor staan. De Heer is gekomen en Hij komt weer. 27 november
is tevens de dag waarop herdacht wordt dat de Kerk aan het Tempsplein 90 jaar
bestaat. Velen zullen dierbare herinneringen aan het kerkgebouw hebben, terwijl
anderen pas na de samenvoeging van onze drie kerken deze stijlvolle kerk hebben
leren kennen. Bij die herdenking past het interview met de vrijwilligers. Nu
er geen vaste koster in de kerk is, valt het soms zwaar om alles perfect te laten
verlopen. De vele medewerkers maken het mogelijk dat de Kerk aan het Tempsplein
goed kan functioneren. We noemen verder nog het heuglijke feit dat de
bazaar verder gaat. We willen de schoenendoosactie tot een succes maken en
we nemen met belangstelling kennis van de activiteiten die in ‘De drie ringen’
worden genoemd. Het is verheugend dat er een stagiair een poosje met onze
gemeente ‘meedraait’. Tenslotte zijn we blij dat er voor het eerst sinds lange tijd
weer een huwelijk in de kerk zal worden bevestigd. Kortom: er is nog steeds veel
waarvoor we dankbaar kunnen zijn.

terug
 
 
 
 

Pelgrimskerk - 2e advent - Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 04-12-2022 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Pelgrimskerk - 3e advent
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.