Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 118 (maart 2023)
Vanaf het voorblad wordt u welkom geheten
door een aantal vrolijk lachende
krokussen. Zij omarmen elkaar en
brengen hun blijde stemming over op
de toeschouwers. De natuur gaat zijn
ongekende gang, voor zover de mens
dat niet bedorven heeft. Je zou wensen
dat mensen op deze manier met
elkaar omgaan; elkaar omarmend en
vasthoudend en blijdschap gevend
aan de wereld om hen heen. Gelukkig kennen wij veel mensen die op deze manier
in het leven staan, maar helaas worden wij dagelijks geconfronteerd met de ellende
in de wereld. Allereerst is er de oorlog in Oekraïne die nu al een jaar duurt en die
uitzichtloos lijkt te worden. Daarnaast werden we plotseling overvallen door het verschrikkelijke
nieuws van een aardbeving van ongekende omvang in Turkije en Syrië.
De hulpverlening komt op gang en de vraag om bijstand zal ook ons hebben bereikt.
We hopen dat velen zich aangesproken voelen. Als thema voor dit nummer heeft de
redactie gekozen voor ‘aandacht voor elkaar’. Daarnaast noemen we het thema van
Kerk in Actie: ‘uit liefde voor jou’. Het is niet eenvoudig om bij deze thema’s foto’s te
vinden, maar de aangeleverde teksten en gedichten spreken vaak voor zichzelf. In
de afgelopen maand hebben veel mensen aan anderen gedacht op Valentijnsdag.
Voor christenen zou het eigenlijk elke dag van het jaar Valentijnsdag moeten zijn.
Het omzien naar elkaar moet zich niet beperken tot een dag in het jaar, maar elke
dag dienen we ons af te vragen wat we voor anderen kunnen betekenen. De ‘liefde
voor jou’ openbaart zich in de steun die gegeven wordt aan mensen dichtbij en in
andere landen. Tijdens de zondagen in de 40dagentijd wordt er iedere week voor
een ander doel gecollecteerd. Soms is dat voor onze onmiddellijke omgeving, maar
vaak ook voor landen ver van ons vandaan. En dan is er nog een derde thema:
verandering. Daar wordt bij de kindernevendienst op ingegaan. Wij worden voortdurend
geconfronteerd met veranderingen om ons heen. In zijn overdenking laat ds.
Stegink zien dat veranderingen nodig, maar tegelijkertijd ook betrekkelijk zijn. De
overdenking die op Aswoensdag in de Andreaskerk is gehouden bepaalt ons bij de
verleidingen om ons heen. Op allerlei manieren worden wij afgeleid van de dingen
die echt belangrijk zijn voor ons, voor de kerk en voor de maatschappij. Symbolisch
verbranden wij op deze dag de verleidingen en de verkeerde dingen van het afgelopen
jaar. De Gebouwencommissie brengt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
in het proces om alle gegevens boven tafel te krijgen voor een weloverwogen
keuze van ons toekomstig kerkgebouw. In de afgelopen maand werd er in De Ark
een Top2000-dienst gehouden. Een collage van deze feestelijke gebeurtenis kunt u
op het achterblad vinden. We waren blij dat we naast onze eigen mensen een aantal
gasten mochten verwelkomen. Het is goed dat van deze diensten een jaarlijkse
traditie wordt gemaakt. Na het vertrek van Ruud Otten is het stokje overgegeven
aan anderen die bij deze editie getoond hebben dat zij veel in hun mars hebben. We
zijn blij dat Erik Bastiaan-Net zijn eerste column heeft ingeleverd. Samen met Jan
Halmans zullen zij een traditie voortzetten. Erik heeft al een flink aantal columns in
voorraad. Naast een talent voor het maken van foto’s heeft hij ook een schrijftalent,
waar we dankbaar gebruik van maken. In het maandelijkse interview maken we
kennis met onze organisten. Zij zijn voor de kerkdienst van uitzonderlijk belang; ze
zijn letterlijk toonaangevend. We mogen blij zijn met deze getalenteerde musici.
Zowel degenen die uit professie met muziek te maken hebben als de ‘amateurs’
zorgen ervoor dat we wekelijks met veel plezier de opgegeven liederen kunnen
zingen.

terug
 
 
 
 

De Ark
datum en tijdstip 26-03-2023 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

De Ark - Palmpasen
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.