Van de Redactie Van de Redactie

Drieluik 128 (maart 2024)
Kerk in Actie heeft voor de 40-dagentijd
als motto gekozen ‘Ga mee’. Het
leek de redactie een goed idee om
deze leus te gebruiken als thema
voor dit nummer van Drieluik.
Wij denken daarbij niet alleen aan de
mensen die eenzaam zijn en die wij graag bij onze kerk en onze samenleving willen
betrekken, maar ook aan onze eigen mensen, die worden uitgenodigd met die anderen
mee te gaan. Velen in onze maatschappij zijn eenzaam. We hopen dat we dat niet
hoeven te zeggen van mensen binnen onze kerkgemeenschap.
Arnold van der Leer schreef een mooi gedicht over dit thema. Hij greep daarbij terug
op de discipelen die aan het meer van Tiberias door de Heer werden gevraagd om
Hem te volgen. Die uitnodiging geldt ook heden nog voor ons.
De foto op de voorpagina laat zien hoe we samen met elkaar naar het huis van de
Heer gaan.
In de overdenking zegt ds. Stegink dat we vaak blijven zitten, de neiging hebben om
niet verder te gaan met geloven en moeite te doen. De oproep om bij Jezus te blijven
en met Hem mee te gaan geldt voor alle tijden en leidt ons uiteindelijk naar de overwinning
die we met Pasen mogen vieren.
Lied 1002 sluit daar heel passend bij aan. Wij zijn ‘een volk op weg gegaan’.
Op 3 maart wordt het feit herdacht dat de Pelgrimskerk 25 jaar geleden werd gebouwd
en in gebruik genomen. Dat feit wordt gevierd met een duistere achtergrond, omdat
het op het moment van dit schrijven niet duidelijk is wat de toekomst van onze kerkgebouwen
zal zijn. De gebouwencommissie heeft monnikenwerk verricht en is met een
weloverwogen voorstel gekomen, maar daarmee is het laatste woord nog niet gezegd.
Op 21 februari is er overleg geweest met de gemeente en daar werden de verschillende
argumenten uitgebreid tegen elkaar afgewogen.
Het is niet toevallig dat Nellie Breeman voor dit nummer wordt geïnterviewd. Haar
(overleden) man Cent heeft bij het proces van de bouw en de inrichting van de Pelgrimskerk,
maar ook bij de samenvoeging van de Hervormde en Gereformeerde Kerk
een belangrijke rol gespeeld. Bovendien is Nellie zelf een van de leden die veel kerkenwerk
verzet in de wijk Brunssum.
We leven inmiddels in de 40-dagentijd. Huub Oosterhuis noemt het een ‘tijd van vloek
en zegen’. Het is een tijd van bezinning waarin velen zich bezinnen over hun wijze van
leven, de aanslag die op natuur en klimaat wordt gepleegd en de manier waarop zij
een bijdrage kunnen leveren aan een betere maatschappij, waarin genot en overdadige
consumptie niet het belangrijkste doel van hun leven zijn.
Oecumene, in vieringen met de Andreasparochie en de Evangelisch-Lutherse Gemeente
en in (voorlopig nog) muzikale ontmoetingen met andere protestantse genootschappen,
neemt een steeds grotere plaats in in ons gemeenteleven. Als antwoord op
de oproep van de Raad van Kerken Nederland om landelijk vanuit de basis die oecumene
te gaan opbouwen, heeft pastor Rob Pauls (Andreasparochie) geschreven wat
er allemaal hier in Parkstad al ontstaan is aan samenwerking: zeer bemoedigend en
wederzijds inspirerend.
Verder hebben wij als Christenen oog voor de belijders van andere wereldgodsdiensten.
De Islam is daarvan een van de grootste. Het doet ons pijn wanneer Moslims of
Joden gediscrimineerd en beledigd worden. Het is daarom goed dat de gezamenlijke
kerken in onze provincie steun hebben betuigd aan de moslimgemeenschap in Heerlen,
nadat hun moskee was beklad en beschadigd. En dat wij ons blijven verdiepen in
de gevaren van antisemitisme.
Wij leven toe naar het Paasfeest dat de kern vormt van het Christelijke geloof. Laat ons
geloof levend blijven, zodat we een ‘zoutend zout’ kunnen zijn in onze maatschappij.

terug
 
 
 
 

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl

3e zondag 40-dagentijd, 25 jaar Pelgrimskerk
meer details

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 10-03-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl

4e zondag 40-dagentijd, viering Heilig Avondmaal
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
40 dagentijd kalender
 
 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.