Kyrie Eleison Kyrie Eleison
In elk nummer van Drieluik hoort een ‘overdenking’ te staan. Een toelichting op een ‘Woord uit de Schrift’. Nu bevindt Protestants Parkstad zich in een overgangssituatie. We krimpen. Het aantal leden wordt minder. De inkomsten dalen. En gezien het feit dat we op geen enkele manier subsidie of ondersteuning ontvangen, moeten we de tering naar de nering zetten. Waar we tot voor kort drie zelfstandige gemeenten waren, houden we er met ingang van 2018 nog één over. Houdt dat in dat we het oude en vertrouwde, weliswaar op kleinere schaal, gewoon voortzetten? Daarmee krijgen we de kerk zoals die vroeger was niet terug, dat beseffen we wel. Maar is er in een krimpende kerk een andere mogelijkheid?

Misschien wel. De theoloog Erik Borgman schreef een boekje met de titel: Waar blijft de kerk- Gedachten over opbouw in tijden van afbraak. Daarin verwijst hij naar het verhaal van de blinde langs de weg. (Lucas 18: 35-43). Wat hij daar schrijft heeft mij zeer aangesproken - juist in de situatie waarin we in Parkstad verkeren. Daarom wil ik het graag als ‘overdenking’ met u delen. Het uitgangspunt van Borgman is dat geloof, Bijbels gesproken, begint met het inzicht in een impasse te verkeren en redding nodig te hebben

Toen Jezus in de buurt van Jericho kwam zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden: “Jezus uit Nazareth komt voorbij.”Daarop riep de blinde: “Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!” Degenen die voorop liepen snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: “Zoon van David heb medelijden met mij!” Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem:

”Wat wil je dat ik voor je doe?” De blinde antwoordde: “Heer, zorg dat ik weer kan zien.” Jezus zei: “Zie weer! Je geloof heeft je gered.” Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde Jezus terwijl hij God loofde.

Wanneer Jezus Jericho binnen trekt zit daar een blinde langs de weg. Blindheid valt niet te genezen. Daarom moet hij het verlangen te kunnen zien verdringen om het leven als blinde vol te kunnen houden. Maar als Jezus voorbij komt, breekt dat verdrongen verlangen in één keer door. Hij roept uit alle macht: “Heer heb medelijden met mij.” Kyrie Eleison.

De omstanders willen de blinde de mond snoeren. Maar Jezus laat zich aanspreken. Hij staat stil en vraagt wat hij voor de blinde kan doen. De blinde moet zelf zijn probleem onder woorden brengen. “Dat mijn ogen opengaan!” Zo laat hij blijken dat hij weet wat hem ontbreekt - zicht op wat er aan de hand is, en inzicht in wat er daarin aan de orde is. En dat hij gelooft dat Jezus hem kan openen voor dit zicht en dit inzicht. Als Jezus onze blinde weer doet zien, ziet deze ook de weg die hij kan gaan. Hij volgt Jezus.

Al doordenkend kom je dan bij de vraag of het verlangen naar God eigenlijk niet vanzelfsprekend zou moeten zijn voor mensen van vandaag en dus ook voor ons. In de loop van de tijd is dat verlangen echter verloren gegaan. In beginsel zal een mens nog wel verlangen naar herstel. Maar dat verlangen slijt. Hij heeft niet eens meer in de gaten dat hij moet leven met een handicap. Daarom zal dat verlangen opnieuw gewekt moeten worden zodat we het kunnen herkennen als onze diepste nood. Een impasse moet eerst herkend worden. Ze is niet een vastgelopen situatie, die met wat kunst en vliegwerk weer aan de gang gebracht kan worden. Vasthouden aan de oude koers leidt er alleen maar toe dat de impasse dieper wordt. De erkenning dat het onmogelijk is langs de gebaande paden voort te gaan, is daarom de eerste erkenning van een nieuwe aanwezigheid van God in Jezus door de Geest. De volgende stap is dat het verlangen om te zien ontwaakt. Niet de snelle oplossingen zoeken. Niet proberen te ontsnappen aan het ongemak dat onze impasse veroorzaakt. Ook in een krimpende kerk kunnen we vragen: Open onze ogen. Kyrie Eleison. En vanuit dat Kyrie Eleison kunnen we op een nieuwe manier het kerstfeest vieren.
Ds. Kees Hollemans
terug
 
 
 
 

Pelgrimskerk - 2e advent (mét aanmelding)
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Pelgrimskerk - 3e advent (mét aanmelding)
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Pelgrimskerk - 4e advent - D+V-dienst (mét aanmelding)
datum en tijdstip 19-12-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
________________
 
________________

 
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.