Jubileumviering 40 jaar Raad van Kerken

Jubileumviering 40 jaar Raad van Kerken
Voor de liturgische viering van 40 jaar Raad van Kerken in Parkstad bleek vrijdag 7 november (het hoogfeest van Willibrord) dé dag. In het voorjaar waren al uitnodigingen verzonden naar ds. Van den Broeke, preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk en bisschop Van den Hende, gedelegeerde voor oecumene namens de bisschoppenconferentie en gouverneur Bovens. Zij lieten weten graag te willen komen. (B en W van Heerlen hebben aan de uitnodiging geen gehoor gegeven). Namens de Raad van Kerken waren ds. Bloemert en pastoor Brouwers van Voerendaal, die deken Van Galen verving, voorgangers.

In de onlangs gerestaureerde H. Martinuskerk in Welten werd een vesper gevierd, waaraan organist Rob Waltmans en het sopranenkwartet Amica muzikale medewerking verleenden.

Viering
Na het welkom door de voorzitter van de Raad, ds. Ko van de Lagemaat, sprak ds. Karin van den Broeke een woord ter bemoediging. Daarbij trok zij de oecumene in Zuid-Limburg in het brede kader van de wereldwijde oecumene: het kan gaan met vallen en opstaan, maar: let us move together! Ze refereerde aan het begin van de Wereldraad van Kerken in 1948 in Amsterdam, met inspirerende mensen als Visser ’t Hooft en anderen, dichtbij en verder weg.

Nadat ds. Sophie Bloemert het gebed bij de opening van de Schriften had gebeden en psalm 126 had gelezen, zong Amica het feestelijke Laudamus Te van Vivaldi. Ds. Van den Broeke las vervolgens het slot van het Mattheusevangelie, het zendingsbevel, passend bij dit hoogfeest van Willibrord – uit het Evangelieboek van de bisschop.

Bisschop Hans van den Hende hield vervolgens de overweging. Hij vertelde over de weg van Willibrord en benadrukte dat achter het thema van deze oecumenische viering We zullen doorgaan een dubbele punt mag staan: als teken van verwachting van wat komen mag, in de geest van Jezus die mensen op weg blijft zenden.

Credo in unum Deum… een gezamenlijke geloofsbelijdenis klonk vervolgens in het Latijn, waarbij de bisschop en Amica de voorzang verzorgden. Harry van Sleeuwen en Marije Bijleveld lazen gedichten, afgewisseld met prachtige koorzang. De voorbeden werden gesproken door pastoor Brouwers, Eline Claassens en ds. Bloemert. De viering werd besloten met samenzang van het lied van Willibrord uit het Nieuwe Liedboek (nr. 743), waarvan het laatste couplet luidt:

Wij blijven op U hopen,
uw toekomst, uw advent.
Breek onze kerken open
zodat men U herkent
ter wille van uw Woord,
uw Naam die wij belijden
als in de eerste tijden,
de dag van Willibrord.


Na de zegen werd tijdens het orgelspel een collecte gehouden. De jarige Raad van Kerken wilde graag Stichting De Vrolijkheid een steuntje in de rug geven. En met hulp van alle aanwezigen is dat goed gelukt. Er is € 212,83 voor dit goede doel ingezameld.

Stichting De Vrolijkheid organiseert activiteiten op het gebied van kunst, sport en spel met kinderen en jongeren die wonen in Nederlandse opvanglocaties. De Vrolijkheid Heerlen bereikt wekelijks circa 40 kinderen en 25 jongeren in het asielzoekerscentrum. Naast de activiteiten op respectievelijk de woensdag en de zaterdag, worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd die ontmoeting met Nederlandse kinderen en jongeren bevorderen.

Gedenkboekje
Tot de voorbereidingen van het jubileum behoorde ook het samenstellen van een gedenkboekje. Een belangrijk deel van deze uitgave wordt gevormd door tien geloofsverhalen, die in het jaar van het geloof 2013 zijn geschreven door mensen in onze regio. Protestanten en katholieken wisselden elkaar hierbij af, als was het een estafetteloop. Hierdoor heeft de vormgever zich laten inspireren.

Daarnaast zijn twee interviews opgenomen, onder andere met een van de initiatiefnemers uit 1974, de heer Lex Pasman, die gelukkig in de Martinuskerk aanwezig kon zijn. Andere impressies en foto’s maken het geheel compleet. Uiteraard staat een goed geslaagde foto van het bijzondere geloofskleed van de Raad van Kerken op de omslag.

Het boekje is op 7 november, direct na de vesper, in de Martinuskerk officieel gepresenteerd. Na een korte inleiding heeft ds. Ko van de Lagemaat de eerste exemplaren overhandigd aan ds. Van den Broeke en bisschop Van den Hende. Vervolgens kwam de heer Marthin Flokstra van drukkerij Schrijen Lippertz naar voren om een exemplaar te overhandigen aan ds. Bloemert, die de eindredactie heeft verzorgd. En zij kreeg de eer enkele ‘estafettelopers’ en de leden van de Raad een exemplaar aan te reiken. Ook gouverneur Theo Bovens werd uitgenodigd een exemplaar in ontvangst te komen nemen – en dat deed hij met genoegen.

Na dit officiële gedeelte konden alle aanwezigen een exemplaar meenemen. Het is de bedoeling dat belangstellenden ook na afloop van de derde en laatste activiteit, een volkskerstzang in de Pancratiuskerk op donderdagavond 11 december 2014, een exemplaar kunnen ontvangen.

Hebt u interesse? Een mailtje naar is voldoende voor een afspraak om een boekje te kunnen afhalen.

Bekijk de foto's.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Pelgrimskerk - Parkstaddienst
datum en tijdstip 23-02-2020 om 10:00
meer details

De Ark - Parkstaddienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
meer details

Pelgrimskerk - Parkstaddienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
Heilig Avondmaal
meer details

De Ark
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.