Gemeente Beraad op woensdag 21 februari in de Pelgrimskerk in Brunssum

Gemeente Beraad op woensdag 21 februari in de Pelgrimskerk in Brunssum
Uitnodiging Gemeente Beraad OP WOENSDAG 21 FEBRUARI 2024 OM 19.30 UUR IN DE PELGRIMSKERK

Over voorgenomen besluit gebruik en bestemming kerkgebouwen

Geachte gemeenteleden,

In 2020 heeft de Kerkenraad een commissie ingesteld met de opdracht ‘het besluit van de Kerkenraad voor
te bereiden om één van de drie kerkgebouwen te kiezen, waarvan onderhoud en exploitatie ten laste van de
Protestantse Parkstadgemeente gaan’. Over deze opdracht is goed nagedacht. De krimp van ledentallen
door vergrijzing en de afnemende inkomsten uit kerkbijdragen maken het onmogelijk om meer dan één
kerkgebouw te behouden.
De opdracht is ook: ‘Mogelijkheden noemen voor de andere twee kerkgebouwen om deze in stand te
houden of een nieuwe bestemming te geven, zonder dat de Parkstadgemeente de lasten draagt.’
De Commissie heeft op 9 januari 2024 haar advies uitgebracht aan de Kerkenraad. Met deze brief
informeert de Kerkenraad u over het voorgenomen besluit van de Kerkenraad.

Waarom nu een besluit?

Het belangrijkste is dat in het ledenberaad en de briefzending van juni-juli 2023 een groot aantal
gemeenteleden om een besluit vraagt. ‘Kom alsjeblieft snel tot een advies, het is er tijd voor’. Een tweede
reden komt voort uit de financiële meerjarenraming 2024-2034. Hieruit blijkt dat van de Parkstadgemeente, bij het aanhouden van drie kerkgebouwen, aan het einde van deze termijn al het geld op is,

De Commissie heeft de visie op een kerkgebouw voor de Parkstadgemeente opgesteld, met Kerkenraad en
CvK afgestemd en via Drieluik en gemeenteberaad met de gemeente gedeeld. Deze visie schetst opnieuw
de krimpende ledenaantallen en schetst ook de afnemende ruimtebehoefte van de Parkstadgemeente.
Met de Werkgroepen van de gemeente is dit uitgewerkt in een programma van eisen. De conclusie van de
commissie hieruit is dat elk van de drie gebouwen in principe aan het programma van eisen voldoet en dat
geen van de gebouwen overduidelijk meer vóór- dan nadelen heeft.

Voorgenomen besluit

De Kerkenraad deelt de conclusie van de Commissie dat er geen kansen zijn op verkoop van de kerk aan het
Tempsplein. De mogelijkheden van herbestemming zijn door de monumentale status van kerkgebouw,
interieur en orgel uitgesloten. Voor beide andere kerkgebouwen zijn wel gegadigden.
Alles afwegend komt de Kerkenraad tot het voorgenomen besluit om te kiezen voor de Kerk aan het
Tempsplein als thuis voor de Protestantse Parkstadgemeente Brunssum Heerlen Landgraaf. De twee
andere kerkgebouwen komen daarbij voortaan niet langer ten laste van de Parkstadgemeente, zoals de
opdracht aan de commissie aangaf. Wij verwachten dat het mogelijk is de Pelgrimskerk te verkopen ten
behoeve van de realisatie van levensloopbestendige appartementen. Voor de Ark is, na een principe
uitspraak van de gemeente Landgraaf, duidelijk wat de mogelijkheden zijn van verkoop aan één van de
gegadigden.

Voordat de Kerkenraad een definitief besluit neemt, nodigt de Kerkenraad de gemeenteleden uit hun
mening over dit voorgenomen besluit kenbaar te maken.

Namens de Kerkenraad,
Wout van der Schrier, scriba

Het advies van de Commissie Gebruik en bestemming kerkgebouwen kan worden opgevraagd bij de scriba
Wout van der Schrier, e-mail: scriba@pknparkstad.nl
terug
 
 
 
 

de Ark
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

de Ark
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
Viering Heilig Avondmaal
 
meer details

 
Snel naar:

 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.