Moderamen Generale Synode bezoekt Limburg

Moderamen Generale Synode bezoekt Limburg
Op dinsdag 23 februari j.l. reisden alle leden van het Moderamen van de Generale Synode, vergezeld door de beleidssecretaris van de scriba in alle vroegte af naar Limburg. Rond 10 uur werden ze door het Breed Moderamen van de classis Limburg samen met Regionaal Adviseur ds. Sophie Bloemert (dagvoorzitter) ontvangen in de Oude Pastorie in Vaals. Het werkbezoek begon in de naastgelegen Protestantse kerk. Deze kerk op een zg. kerkberg, werd tegen een oude kerktoren aangebouwd en in 1671 in gebruik genomen als Hervormde kerk. Het ochtendgebed werd geleid door ds. Joachim Stegink; hij koos als Bijbelgedeelte Mattheus 16: 13-17.

Terug in de pastorie, was het tijd voor koffie met vlaai. Na het welkom gaf de dagvoorzitter het woord aan de twee predikanten van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland.

Ds. Harrie de Reus schetste een beeld van het toeristenpastoraat in Zuid-Limburg; in het seizoen komen er veel toeristen naar de protestantse kerken in het heuvelland; de kerk in Gulpen heet zelfs Toeristenkerk. Een leuke anekdote is “het openen van de gordijnen”: altijd komt aan het begin van het toeristenseizoen het moment dat de gordijnen opengaan. Dat betekent dat de kerk voller wordt en men niet meer toekan met de verkleinde kerkruimte van de stillere winterperiode.

De laatste jaren wordt actief gewerkt aan zichtbaar maken van de Protestantse kerken: er worden folders verspreid via campings, hotels en pensions, in plaatselijke bladen staat vermeld waar en wanneer er protestantse kerkdiensten zijn en men probeert een band op te bouwen met toeristen die regelmatig in de regio verblijven..

Vervolgens gaf ds. Piet van Reenen uitleg over de samenwerkende gemeenten in Maas-Heuvelland na de samenvoeging van 2009. Er is 1 kerkenraad met 3 kernen: Maastricht, Vaals/Gulpen en Valkenburg/Meerssen. Elke kern heeft een eigen kerkgebouw waar bij toerbeurt vieringen gehouden worden, elke zondag is er in 2 kerken een dienst. De kernen verzorgen zelf het pastoraat, verder is er een groot aanbod van activiteiten.

De eveneens in het Heuvelland gelegen gemeente Eijsden is zelfstandig, wel deelt men het kerkblad en wordt gezamenlijke vorming en toerusting georganiseerd met Maas-Heuvelland

Tegen het einde van de morgen gaf ds. Sophie Bloemert een overzicht van oecumenische contacten door de provincie heen, vaak binnen een Raad van Kerken, soms in ander verband. Ook werden de contacten over de grens met Duitsland en België, waaronder de jaarlijkse Euregionale Oecumenische conferentie, toegelicht.

De warme lunch werd verzorgd door pastor Fien Cruts met haar medewerksters van Stichting Wijkpastoraat Heerlen, een succesvol diaconaal project in de regio.

Tijdens de lunch ontmoetten de synodale gasten  Pfarrer Helmut Aston. Hij vertelde vooral over de vluchtelingenproblematiek in de Euregio, onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin en de initiatieven vanuit de kerken in de Euregio.  

Na de lunch vertrok het hele gezelschap richting Weert waar een gastvrije ontvangst in de protestantse Bethelkerk wachtte. BM lid  Ruud Steen presenteerde in een mooie, korte film alle Limburgse kerken, als inleiding op het middagprogramma. Ds. Joachim Stegink leidde het onderwerp ‘’Schaalvergroting en onderlinge verbondenheid in Limburg’’ in. Hij had daartoe een grote plattegrond van Limburg getekend met daarin alle Protestantse gemeenten. Legokerken en Playmobilpredikanten verlevendigden het geheel.

De vraag hierbij was: stel dat er in 2025 in Limburg nog geld is voor 2 grote en 2 kleine kerkgebouwen en 2 fulltime predikanten. Hoe zou dat ingedeeld kunnen worden? Het leverde veel gespreksstof op.

Enkele opmerkingen:
  • Hoe kun je op andere manieren kerk zijn
  • Hoe kun je ervoor zorgen dat elke kern, elk dorp een mogelijkheid tot vieren houdt?
  • In hoeverre kun je met de buren samen werken?  En welke buren zijn dat? Ook over de landsgrenzen?
  • Wat moet of kan er gebeuren met kerkgebouwen die niet meer gebruikt worden als kerk?
  • Wat gaan alle veranderingen betekenen voor de individuele gelovige?
  • Hoe belangrijk is het om als gemeente een eigen profiel te hebben?
  • Hoe bang zijn wij om van onze eigen “regels” af te wijken?

Er werd gesproken over opgedane ervaringen, die al dan niet succesvol waren en over nieuwe kansen die alle verandering ons kan bieden. Ds. Arjan Plaisier sprak inspirerende woorden over de innerlijke kracht, het geloof, dat kan opbloeien, de vreugde van het christenzijn. En dan gaat het niet om aantallen mensen. Wanneer mensen kunnen ervaren dat ze zelf inbreng kunnen hebben; dan gebeurt er iets. Geloofsvragen zijn levensvragen, en andersom. Dat delen we met iedereen. Dáár kunnen we mee bezig zijn.

Vanuit het moderamen kwam ook de vraag wat Limburg nodig heeft vanuit de landelijke kerk. Zou er overbrugging kunnen worden geboden, bijv. financiële hulp, waar gaten gaan vallen?

Tijdens de laatste ronde reageerden de gasten op de vraag welke indruk ze hadden gekregen van protestants Limburg? Uiteraard werd de Limburgse gastvrijheid geprezen. Daarnaast werd het besef gedeeld, dat er weliswaar zorgen zijn, maar dat er is ook veel is wat bemoedigen kan. Er wordt met enthousiasme gewerkt aan voortgang, aan inspirerend kerkzijn. En dus was de eindconclusie: Limburg is al volop bezig met Kerk 2025.

2e scriba Joke van der Steen

Bekijk de foto's.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Pelgrimskerk - Parkstaddienst
datum en tijdstip 23-02-2020 om 10:00
meer details

De Ark - Parkstaddienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
meer details

Pelgrimskerk - Parkstaddienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
Heilig Avondmaal
meer details

De Ark
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.