Diaconaat Diaconaat
Diaconaat betekent oog en oor hebben voor mensen in de knel, dichtbij en veraf. Hiermee zijn op dit moment zes diakenen actief. Dat wil niet zeggen dat omzien naar mensen in de knel alleen een taak van de diakenen is. Integendeel, het is een verantwoordelijkheid van de hele gemeente!
 
Er zijn de volgende aanspreekpunten:
- Vakantieweken: voor mensen die niet meer zonder hulp van anderen op vakantie willen of kunnen.
- Taxidienst: voor vervoer van en naar de eredienst wordt gecoördineerd     door Truus Kattenberg.
- Pastorale diakenen: voor het lenigen van materiële noden (i.s.m. pastorale ouderlingen). Contactpersoon is Anne te Nijenhuis.
- Vluchtelingen: voor ontheemden in onze eigen omgeving.

Daarnaast wordt via collecten geld ingezameld voor en toegedeeld aan diaconale doelen.
 
KerkInActie
Sinds enkele jaren is de werkgroep KerkInActie opgegaan in de diaconie. Sophia Hulzinga is diaken met speciale opdracht KerkInActie. De taken die de ZWO-groep voorheen deden zijn door de diaconale raad overgenomen.
 
Geldzaken - Diaconale Raad
De gemeente is er niet alleen voor zichzelf. De Heer gaf opdracht aandacht te schenken aan de nood in de wereld. Het is de Diaconale Raad die zich bij uitstek met deze taak bezig houdt. De gelden die door gemeenteleden bijeen worden gebracht om de nabije en verre naaste te helpen, worden door de diakenen beheerd en aangewend. De penningmeester van de Diaconale Raad is Anne te Nijenhuis.
Ons rekeningnummer is: Diaconie PPG rek.nr. NL24INGB0005900001 te Brunssum
 
In geval van landelijke acties voor KerkInActie verdient het de voorkeur om giften via de plaatselijke Diaconale Raad te laten lopen.
 
terug
 
 
 
 

de Ark
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

de Ark
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
Viering Heilig Avondmaal
 
meer details

 
Snel naar:

 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.