Bestuur Bestuur

De (bestuurlijke) organisatie van onze gemeente is erop gericht zoveel mogelijk gebruik te maken van de kwaliteiten van de diverse gemeenteleden. Elke bijdrage, groot of klein, is van waarde.

Kerkenraad

De gemeenteleden kiezen uit hun midden een bestuur: de kerkenraad. Deze kerkenraad bestaat uit ambtsdragers: diakenen, pastorale ouderlingen, ouderlingen/kerkrentmeester en één predikant. Deze ambtsdragers worden bijgestaan door vertegenwoordigers uit werkgroepen en gemeenteleden met een speciale opdracht.

De kerkenraad komt vier keer per jaar bijeen voor de grote lijnen van het beleid en thematische onderwerpen.

Moderamen

Uit de kerkenraad wordt een dagelijks bestuur gevormd; in kerkelijke taal ‘moderamen’ genoemd. Het moderamen bestaat uit: een voorzitter; de predikant; de scriba (secretaris); een diaken; een ouderling/kerkrentmeester; een pastorale ouderling en een notulist.

Het moderamen vergadert, met uitzondering van de maanden juli en augustus, maandelijks en handelt de lopende zaken af.

terug
 
 
 
 

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 21-07-2019 om 10.00 uur
meer details

De Ark
datum en tijdstip 21-07-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 21-07-2019 om 10.00 uur
meer details

Pelgrimskerk - Parkstaddienst
datum en tijdstip 28-07-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.