Kerkdiensten in Heerlen Kerkdiensten in Heerlen

Rooster

Klik hier voor een actueel rooster van de kerkdiensten.

Na de dienst

Elke zondag bent u van harte welkom om na de dienst een kopje thee of koffie te blijven drinken.

Vervoer

Voor mensen die niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, bestaat de mogelijkheid mee te rijden met gemeenteleden.

Kerkomroep Nederland

Sinds zondag 7 december 2008 worden onze kerkdiensten uitgezonden op Kerkomroep Nederland. Hiertoe bevindt zich in onze kerkzaal een zenderkastje, dat de dienst opneemt en rechtstreeks (zij het met een kleine geluidsvertraging) uitzendt. Dankzij dit medium kunnen mensen de kerkdienst direct of op een later tijdstip thuis beluisteren. Dat kan op twee manieren:

  1. Via kerkwebradio. Voor deze oplossing hoeven mensen geen computer te hebben, maar krijgen zij een speciale ontvanger die op het telefoonnet wordt aangesloten. De kosten van het ontvangstkastje en een individueel abonnement worden mede gedragen door de gemeente. Kerkwebradio is bedoeld voor hen die niet meer naar de kerk kunnen komen.
  2. Via internet: zie www.kerkomroep.nl. Deze oplossing is gratis toegankelijk voor iedereen met een internetaansluiting en kost de gemeente een jaarlijks bedrag.

Ook kerkdiensten van andere gemeenten kunnen worden beluisterd, voor zover die gemeenten vrij uitzenden. Alle uitgezonden diensten komen bovendien in een archief terecht dat (op beide manieren) altijd is te raadplegen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Hubertse, tel. 045-5724726.

Avondmaalsviering

Eens in de zes weken is er een avondmaalsviering met wijn en druivensap, waaraan ook de kinderen kunnen deelnemen.

Rouw- en trouwdiensten

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Heerlen heeft per 1 januari 2013 de volgende tarieven vastgesteld:

  • Trouwdienst in de Protestantse kerk aan het Tempsplein: € 350,-
  • Uitvaart vanuit de Protestantse kerk aan het Tempsplein: € 350,-
  • Uitvaart in het crematorium (alleen predikant): € 160,-

Deze tarieven betreffen de kosten van de kerk en de diensten van de predikant en – indien relevant – de organist en de koster. Indien een andere dan de eigen predikant voorgaat in de kerk aan het Tempsplein wordt het PGH-tarief met € 50,- verminderd en zullen de werkelijke kosten van de gastpredikant worden doorberekend.

Op de vastgestelde tarieven zal achteraf een korting worden toegepast gelijk aan de gemiddelde kerkelijke bijdrage van de laatste drie jaar. Daarnaast kan het moderamen besluiten tot een lagere individuele betaling als daar aanleiding toe is.

Bij uitvaartdiensten zal betaling van de PGH-kosten, als zodanig gespecificeerd, in principe na verloop van tijd plaatsvinden via de totaalafrekening van de begrafenisondernemer. Controle hierop kan plaatsvinden via de kopie van de PGH-factuur, welke aan de met de financiële afwikkeling belaste nabestaande zal worden gestuurd.

In alle diensten wordt een collecte gehouden voor het werk van de diaconie.

terug
 
 
 

Inloggen


 

Tempsplein - Vredesweek - Oecumenische dienst - max 50 personen
datum en tijdstip 26-09-2021 om 10:00 uur
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Pelgrimskerk - Startdienst - max. 50 personen
datum en tijdstip 03-10-2021 om
via kerkdienstgemist.nl
meer details

Pelgrimskerk - max. 50 personen
datum en tijdstip 10-10-2021 om
via kerkdienstgemist.nl
meer details

 
________________
 
________________
 
________________

 
 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.