ANBI Protestantse Parkstadgemeente Brunssum-Heerlen-Landgraaf (Begroting 2020) ANBI Protestantse Parkstadgemeente Brunssum-Heerlen-Landgraaf (Begroting 2020)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Protestantse Parkstadgemeente Brunssum-Heerlen-Landgraaf      
college van diakenen      
       
Totaal exploitatie   Jaar 2020  
       
   begroting  begroting rekening
  2020 2019 2018
baten      
       
baten onroerende zaken  €                           -  €                           -  €                           -
rentebaten en dividenden  €                        80  €                      200  €                      226
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                           -  €                           -  €                           -
bijdragen levend geld  €                   8,750  €                 11,700  €                 14,420
door te zenden collecten  €                   6,660  €                   8,600  €                   6,940
subsidies en bijdragen  €                           -  €                           -  €                           -
totaal baten  €                 15,490  €                 20,500  €                 21,586
       
lasten      
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €                           -  €                           -  €                           -
lasten overige eigendommen en inventarissen  €                           -  €                           -  €                           -
afschrijvingen  €                     -  €                     -  €                     -
pastoraat  €                           -  €                           -  €                           -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                   1,900  €                   1,500  €                   1,478
verplichtingen/bijdragen andere organen  €                   2,000  €                   2,000  €                   2,162
salarissen  €                           -  €                           -  €                           -
kosten beheer, administratie en archief  €                      550  €                      350  €                      805
rentelasten/bankkosten  €                      360  €                      650  €                      171
diaconaal werk plaatselijk  €                   3,350  €                   6,500  €                   6,579
diaconaal werk regionaal  €                   5,870  €                   5,700  €                   4,796
diaconaal werk wereldwijd  €                   6,180  €                   7,000  €                 11,172
totaal lasten  €                 20,210  €                 23,700  €                 27,163
       
Resultaat  €                 -4,720  €                 -3,200  €                 -5,577

 
terug
 
 
 
 

de Ark
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

de Ark
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
Viering Heilig Avondmaal
 
meer details

 
Snel naar:

 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.