Functie Pastorale Raad Functie Pastorale Raad
De Werkgroep Pastoraat is erop gericht om de onderlinge betrokkenheid van gemeenteleden in stand te houden en te stimuleren.
 
 
Taken Pastorale Raad Taken Pastorale Raad
 
De Werkgroep Pastoraat
 • is er op gericht om de onderlinge betrokkenheid van gemeenteleden in stand te houden en te stimuleren
 • voert onderling verdiepende gesprekken over geloofs- en levensvragen om elkaar geestelijk te voeden en deelt dit waar mogelijk met gemeenteleden
 • zoekt naar wegen en manieren om bezoekers/contactpersonen te motiveren en toe te rusten om verdiepende gesprekken te voeren, als zij dat willen.
 • organiseert themabijeenkomsten om bezoekers voor het pastorale werk te coachen en toe te rusten (b.v. aan de hand van casussen, of thema’s als voltooid leven, euthanasie, omgaan met dementie, gesprekstechnieken enz.)
 • brengt elkaar op de hoogte van wat er op pastoraal gebied speelt in de 3 wijken
 • verleent geestelijke ondersteuning
 • is betrokken bij crisispastoraat
 • coördineert het bezoekwerk in de wijken
 • stuurt bezoekers aan
 • wijst twee (vaste) contactpersonen per wijk aan en pubiceert dit in drieluik en op de website
 • geeft informatie over gemeenteleden door aan bezoekers in de wijken
 • geeft belangrijke informatie door aan anderen (WGen of ambtsdragers)
 • verzorgt in overleg met de WG Diaconie de zondagse bloemengroet

Aandachtsgebieden:
Tevredenheid over het omzien naar elkaar en de waarde die de mensen hechten aan het lidmaatschap van onze Kerkgemeenschap.

 
 
 
 
 

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
via kerkdienstgemist.nl
 
meer details

 
Snel naar:

 
ANBI Informatie
 
________________
 
________________
 
________________

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.