Functie Pastorale Raad Functie Pastorale Raad
Het wezen van het pastoraat is, in navolging van Jezus, het omzien naar elkaar. Het pastoraat kent voornamelijk twee vormen: persoonlijk pastoraat dat gestalte krijgt in de persoonlijke ontmoeting, en groepspastoraat dat gestalte krijgt in groepsontmoetingen. De organisatie van het pastoraat is in handen van de Pastorale Raad (dat is de groep van pastorale ouderlingen en predikanten). De Pastorale Raad schenkt daarnaast aandacht aan de eredienst, doop- en belijdenisdiensten, aan rouw- en trouwdiensten.

Het individueel pastoraat vindt plaats vanuit twee wijkteams waarvan de coördinatie in handen is van speciale ouderlingen.

Groepspastoraat vindt bijvoorbeeld plaats in de vorm van groothuisbezoeken en pastorale koffie. Maar ook pastorale wandelingen horen hier toe.
 
Taken Pastorale Raad Taken Pastorale Raad
Een belangrijke taak van de Pastorale Raad is de zorg voor het persoonlijke- en het groepspastoraat. Het persoonlijk pastoraat omvat onder andere het bezoeken van nieuw-ingekomenen, jarige 80+-ers, individuele huisbezoeken bij langdurig zieken of bezoeken voor een pastoraal gesprek. Ook wordt er omgezien naar gemeenteleden die in ziekenhuizen of verpleeg- en zorginstellingen vertoeven.
 
 
 
 

Inloggen


 

De Ark
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10.00 uur
meer details

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10:00
meer details

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10:00
meer details

Andreasparochie
datum en tijdstip 26-01-2020 om 10:00
gebedsweek eenheid van de christenen
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.