Van de redactie Van de redactie

Van de redactie

De gevolgen van de nieuwe privacywet wekken misschien verbazing en verdienen daarom een korte toelichting. Om ons in onze privacy te beschermen is het niet langer toegestaan om op foto’s personen ‘en face’ in beeld te brengen zonder dat daarvoor toestemming is gevraagd. Dat geldt niet voor ambtsdragers die uit hoofde van hun functie kunnen verwachten dat ze in beeld gebracht worden, maar min of meer toevallige ‘voorbijgangers’ worden door de nieuwe wet extra (en voor hun gevoel misschien wel onnodig) beschermd. In dit nummer treft u drie artikelen aan die te maken hebben met het beroepingswerk. Het is logisch dat dit onderwerp volop in de belangstelling staat en dat u daarover uitgebreid geïnformeerd wordt. In ieder nummer van Drieluik vindt u informatie over oecumenische items.
In het interview met Jaap Hulzebos kunt u lezen hoe het hem lukt om contacten te leggen bij groepen die enigszins buiten onze horizon vallen: de evangelische christenen. Wij weten dat zij onze zusters en broeders zijn, maar de contacten zijn minimaal. Het Leger des Heils komt op Paasmorgen voor de Pelgrimskerk zingen, maar komt het ook zover dat de Cantorij of SamSam voor hun zaal of voor de Baptistengemeente zingt? In de column komen we de bevindelijke christenen tegen. Oecumenische contacten met hen zijn vrijwel onmogelijk, maar toch willen we hen niet uit het oog verliezen. De fraaie foto’s van Erik Bastiaan-Net die ons kerkblad keer op keer opsieren, ondervinden allerwegen waardering. Dit maal laat hij ons orchideeën zien. Uit zijn volgende (enigszins ingekorte) ontboezeming blijkt zijn grote liefde voor de natuur, maar ook voor de Schepper: “Bij orchideeën denk je meteen aan de ongerepte regenwouden. Daar bloeien ze in overvloed. Slechts weinigen weten dat orchideeën in onze eigen Parkstad in het wild groeien. Je vindt ze in de bossen, bij mensen in de tuin en gewoon in de wegberm. Om ze te vinden, moet je goed zoeken, of je moet erop gewezen worden. Zelfs dan moet je nog goed kijken, maar dan word je wel verrast door hun schoonheid. Is dat ook niet zo bij Zijn woord? Meteen denk je dan aan vervlogen tijden en kathedralen in verre streken, maar wie denkt er nu aan de Parkstad? Slechts het onkruid tiert hier welig, denk je dan. Om hier iets te vinden, moet je goed zoeken. Of moeten we elkaar erop wijzen? Durf met frisse blik te kijken, want dan pas zal je ontdekken hoe gezegend wij zijn.”
Tot slot, voor wie het geldt: een fijne vakantie toegewenst. Denkt u nog aan de uitnodiging in het vorige nummer om uw ervaringen met buitenlandse kerken en gelovigen met ons te delen?
 

terug
 
 
 
 

Pelgrimskerk - Parkstaddienst
datum en tijdstip 23-09-2018 om 10.00 uur
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________

 
 
_______________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.