Medewerkers/contactpersonen Medewerkers/contactpersonen

Predikant

Vacant
 
Ouderlingen
Henk Jansen
scriba (secretaris) kerkenraad
p/a Tempsplein 14
6411 ET Heerlen
045-5716446

 
Marjan Jansen (pastoraal ouderling)
Klaas Wijnsma (ouderling/ wnd. voorzitter kerkenraad)
Willem Kostelijk (Ouderling kerkrentmeester/ Boekhouder cvk)
Jos Jager (Ouderling Kerkrentmeester/ voorzitter cvk)
 
Diakenen
Lies Deijs (voorzitter)
Willem-Jan Erkens (penningmeester)
Jos Rademaker
Ina Jeeninga

College van Kerkrentmeesters
Jos Jager (ouderling-kerkrentmeester, voorzitter)
Jos de Visser (ouderling-kerkrentmeester, penningmeester)


Behorend tot het College van Kerkrentmeesters, geen ambtsdrager
Roel Koops (coördinatie Kerkbalans)
Henk van der Zee (technische zaken)
 
Ondersteuning kerkenraad
Guus Blezer (notulist moderamen)
Hilly Hubertse (kerkelijk bureau)

mevr. A. Polman-de Bruin (notuliste kerkenraad)
 
Kosteres
Irene van Solkema
045-5716446 / 06-20925381

 
Webredactie
Frans Limburg

 
Weekbrief
Berteke Wijnsma

 

terug
 
 
 
 

Pelgrimskerk - Parkstaddienst
datum en tijdstip 25-08-2019 om 10.00 uur
meer details

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 01-09-2019 om 10.00 uur
meer details

De Ark
datum en tijdstip 01-09-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 01-09-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.