Nieuwsbrief PKNParkstad nr. 18-06

VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE KERKENRAAD 23 JULI 2018

Samenvoeging en nieuwe naam toekomstige gemeente
De samenvoeging van onze drie gemeenten geschiedt door de Classis. De Classis Limburg is opgegaan in een nieuw verband, de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne. Het Breed Moderamen van de nieuwe Classis heeft inmiddels het voorgenomen besluit tot samenvoeging genomen.
De nieuwe gemeente moet een vestigingsplaats hebben. Het moderamen stelt voor: Heerlen. De geschiedenis van Heerlen gaat daar immers terug op 1648. Het moderamen stelt voor als nieuwe naam voor de samengevoegde gemeenten: de Protestantse Gemeente Parkstad te Heerlen.
Over het voorgenomen besluit van de Classis moet de gemeente nog een keer gehoord worden. (Voorstel: Gemeentebijeenkomst in aansluiting op de Parkstaddienst in Brunssum op 23 september).
 
Beroepingswerk
De Classicale Commissie voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) geeft informeel toestemming tot het beroepen van één predikant en een kerkelijk werker voor 4 jaar. De CCBB zal daarvoor een solvabiliteitsverklaring afgeven. De beroepingscommissie is inmiddels bij elkaar geweest onder leiding van de consulent voor het beroepingswerk, ds. Grosheide uit Eindhoven.
 
Meer details vindt u in de volledige nieuwsbrief van de Gemeenschappelijke Kerkenraad.
Daar komen mede de volgende onderwerpen aan de orde:
- Notariële Akte
- Jaarrekeningen 2017 CvK en Diaconie
- Kerkenraad en Overgangskerkenraad
- De werkgroepen in de nieuwe gemeenten
- Vacature preses en scriba Kerkenraad.
 
 
 
 

Pelgrimskerk
datum en tijdstip 21-07-2019 om 10.00 uur
meer details

De Ark
datum en tijdstip 21-07-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerk aan het Tempsplein
datum en tijdstip 21-07-2019 om 10.00 uur
meer details

Pelgrimskerk - Parkstaddienst
datum en tijdstip 28-07-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.