Diaconaat Diaconaat

Diaconaat stamt af van het griekse woord diakonein, wat betekent; dienen.
Het diaconaat heeft een binnenkerkelijk aspect, maar richt ook het oog naar buiten.
Binnenkerkelijk: er kan dienstverlening, ondersteuning zijn van gemeenteleden op allerlei gebied.

De dienstverlening aan mensen in de stad kent o.a. de volgende aspecten:

Financiële steun aan mensen die in plotselinge moeilijke financiële omstandigheden verkeren en buiten de regelgeving van de gemeentelijke overheid vallen.
Betrokkenheid bij Harteklop, een initiatief om te komen tot een aantal wijkontmoetingspunten in Landgraaf, waar mensen kunnen binnenlopen voor een kopje koffie, een luisterend, raad en advies.
Opkomen voor met uitzetting bedreigde vluchtelingen/asielzoekers.

Het diaconale werk gebeurt door diakenen, maar ook door ouderlingen (zoals de ouderling vluchtelingenwerk – zie verder de informatie onder ‘pastoraat’), en vele gemeenteleden, die op hun manier dienstbaar in hun omgeving aanwezig zijn.
Aan een diaconale houding ligt ten grondslag het gebaar van samen delen zoals dat in de liturgie wordt gevierd bij de Maaltijd van de Heer, waarin diakenen een belangrijke rol spelen.

 

ZWO (Zending – Werelddiaconaat – Ontwikkelingssamenwerking)

WAT BETEKENT ZWO–GROEP?
Het is een werkgroep, die zich bezig houdt met vraagstukken als honger, armoede, geweld, onderdrukking en uitbuiting in de wereld.

HOE ONDERSCHEIDT DE ZWO–GROEP ZICH VAN ANDERE HULPVERLENERS ?
De ZWO–Groep laat zich bij alle activiteiten inspireren door het EVANGELIE (de Z van Zending).

HOE IS DE WERKWIJZE?
De ZWO-Groep staat in nauw contact met de landelijke- en interkerkelijke hulporganisaties
KERK in ACTIE en ICCO, die hulpprogramma’s en opbouwprojecten elders in de wereld opstarten in overleg met partnerkerken. De ZWO-Groep ontvangt frequent informatie over de uitstaande projecten via internet en voorlichtingsavonden en geeft deze informatie door aan de gemeenteleden en belangstellenden.
Om de lopende projecten overeind te kunnen houden, komen er regelmatig verzoeken van KERK in ACTIE en ICCO om financiële steun binnen bij de ZWO-Groep, die deze oproepen voorlegt aan de gemeenteleden en geïnteresseerden. Het delen en geven valt onder de W van Werelddiaconaat.
We kunnen alleen maar delen en geven, als we ons eerst bewust zijn van wat de oorzaken en gevolgen zijn van ons handelen. (bv. vraagstuk arm en rijk). Bij deze vragen van bewustwording komt de letter O van Ontwikkelingssamenwerking om de hoek kijken.

WELKE ACTIVITEITEN ZIJN DAARNAAST BELANGRIJK?

  • De landelijke CAMPAGNE in de veertig–dagentijd, waarbij o.a. noodhulp, traumaverwerking, scholing en wederopbouw centraal staan.
  • Het organiseren van een solidariteitsmaaltijd in de veertig–dagen tijd.
  • Meedoen aan schrijfacties van Amnesty International.
  • Fairclimate onder de aandacht brengen.
  • Fairtradeproducten promoten.


MAAR KAN DE ZWO-GROEP WEL VAN BETEKENIS ZIJN?
Alleen niet, maar er zijn veel ZWO–groepen in Nederland en deze zijn samen van
grote betekenis voor mensen, die onder slechte omstandigheden het hoofd boven
water moeten houden.

KAN IK OOK MEEDOEN MET DE ZWO–GROEP?
Als er geen bezwaar wordt gemaakt tegen de Z van ZWO is iedereen hartelijk welkom.

E-MAILADRESSEN :
Mevrouw T. Rodenburg ( tc.rodenburg@planet.nl )
De heer E. van Campen ( edv.campen@home.nl  )
 

Harteklop

Parochies in Schaesberg (gemeente Landgraaf) zetten vanaf 1 januari 2008 wijkontmoetingspunten op, in samenwerking met verenigingen en organisaties in de wijken en met de overheid.
De ontmoetingspunten functioneren als inloopplek waar mensen terecht kunnen voor ontmoeting, voor gesprek, voor wat gezelligheid, voor een luisterend oor, en eventueel met vragen. Ze zijn ook een laagdrempelig voorportaal voor het WMO-loket van de gemeente.
De Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek is één van de organisaties die bij dit initiatief betrokken is.

waarom?
Kerkelijke gemeenschappen moeten letterlijk present zijn, zo dicht mogelijk bij de mensen. Als mensen veel alleen zijn, bestaat de kans dat zij buitengesloten worden. Harteklop wil wijkbewoners blijvend de gelegenheid geven anderen te ontmoeten.

hoe doen we dat?
De wijkontmoetingspunten worden bemenst door ‘gidsen’, getrainde vrijwilligers die de bezoekers op weg kunnen helpen.
De gidsen komen uit diverse organisaties, de plaatselijke welzijnsinstelling zorgt voor training en begeleiding. De gemeente is eindverantwoordelijke in het kader van de WMO. De medewerkenden van Harteklop zijn de uitvoerenden.
Het wijkontmoetingspunt Schaesberg is elke maandagmiddag van 14.00-16.00u. open in de parochiezaal van de Petrus- en Pauluskerk, Hoofdstraat, Schaesberg.
Het Wijkzorgcentrum Dokter Calshof is elke dinsdagmiddag van 14.00-16.00u. geopend. Achter Den Winkel 65, 6372 SP Landgraaf.
Het wijkontmoetingspunt de Kakert is elke donderdagmiddag van 14.00-16.00u. open in de benedenzaal van seniorenflat Moltweg 50, de Kakert.
Ieder is daar welkom voor ontmoeting, een kop koffie of thee en desgewenst een luisterend oor en hulp bij vragen.

a). OPEN TAFEL HARTEKLOP
Er wordt een eenvoudige maaltijd klaargemaakt, zodat ieder die dat fijn vindt, niet alleen hoeft te eten, maar kan genieten van de gezelligheid van een gezamenlijke maaltijd.
De Open Tafel Harteklop is elke laatste woensdag van de maand in de Ark (behalve in december), aanvang 17.00 uur, inloop vanaf 16.30u.
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,--.

b). SAMEN KOKEN, SAMEN ETEN
Wie niet alleen de maaltijd wil gebruiken, maar het ook fijn vindt om samen de maaltijd te bereiden, kan hier terecht: in de Ark, elke donderdag van 14.00 t/m 17.30 uur
Er wordt een bijdrage gevraagd van  € 4.50
Maximaal 15 personen kunnen per keer meedoen.

Men kan zich zowel voor de Open Tafel Harteklop, als voor Samen koken, samen eten opgeven bij Welsun. Tel : 045 – 532 36 36, elke werkdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Nadere informatie: tel. 045 – 533 28 11

Website: http://www.Harteklop.nl

Contact
dhr. F. Purschel
fpurschel@gmail.com

Diaconie

Momenteel bestaat ons diaconale team uit vier leden.
Penningmeester: Frans Purschel
Secretaris: Chantal Ruesink-Bezuijen
Voorzitter: Ruud Otten
Riet Ruesink

Postadres:
p/a dhr. F. Purschel
An der Voeëgelsjtang 9
6373 BJ Landgraaf
045 - 533 28 11

fpurschel@gmail.com

Factuuradres:
p/a An der Voeëgelsjtang 9
6373 BJ Landgraaf
045 - 533 28 11

Bank Rekening : NL12INGB0003415465
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Oude Mijnstreek

terug
 
 
 

Inloggen


 

Beperkt bezoek
datum en tijdstip 12-07-2020 om 10:00
via Youtube
   via Kerkomroep.nl

 
meer details

Beperkt bezoek
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10:00
via Youtube
   via Kerkomroep.nl

 
meer details

Beperkt bezoek
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10:00
via Youtube
   via Kerkomroep.nl

 
meer details

 
Snel naar:
__________________
 
________________
Beluister onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl
 
________________
 
________________

 
 
________________
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.